Ostrzeżenie nr 6/2023 Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informacje o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. 

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Ponadto, wprowadza się stan zagrożenia dla województw: lubuskiego, warmińsko- mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Zobacz: Ostrzeżenie nr 6/2023 Państwowej Służby Hydrogeologicznej