JURASSICA XV. Bogaty program konferencji z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy

Zapraszamy do udziału w konferencji Jurassica XV, która odbędzie się w dniach 19-22 września 2023 r. w Iłży. Wydarzenie jest dedykowane pamięci Profesora Grzegorza Pieńkowskiego. Ostateczny termin zgłoszenia udziału upływa 23 sierpnia 2023 r.

Konferencja Jurassica XV jest skierowana do geologów zajmujących się systemem jurajskim oraz osadami granicznymi triasu/jury i jury/kredy. Ma na celu wymianę nowatorskich pomysłów i odkryć oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat kluczowych aspektów stratygrafii jurajskiej, wzorców granic pięter (GSSP), sedymentologii, geochemii, paleontologii, tektoniki, paleomagnetyzmu i geoturystyki. Spotkanie stanowi również forum prezentacji wyników badań młodych naukowców i doktorantów nad poszczególnymi dziedzinami geologii jurajskiej.

Zobacz: 2 cyrkularz konferencji Jurassica XV

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podczas konferencji zostanie zaprezentowanych 25 referatów i posterów poświęconych sedymentologii, stratygrafii, paleontologii, geochemii i innym aspektom badań utworów jurajskich. Prezentacje wygłoszą eksperci z wiodących ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy. Wśród uczestników będą przedstawiciele takich instytucji, jak: Polska: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Botaniki PAN, Instytut Paleobiologii PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Europa: Charles University (Czech Republic), Comenius University (Słowacja), Geological Survey of Mecklenburg-Western Pomerania (Niemcy), Göttingen University (Niemcy), Masaryk University (Republika CZeska), Staatliches Naturhistorisches Museum (Niemcy), University of Exeter (Wielka Brytania), University of Greifswald (Niemcy), Slovak Academy of Sciences (Słowacja).

Zgłoszone referaty "Key notes"

 1. Summary of a decade of research at the Owadów-Brzezinki paleontological site (B. Błażejowski, Ł. Weryński)

 2. Jurassic/Cretaceous boundary in the late Tithonian – is that a good idea? (J. Grabowski)

 3. The latest dinosaur finds from the Early Jurassic of Poland – Grzegorz Pienkowski's contribution to discovering the mysteries of „terrible lizards” (G. Niedźwiedzki)

 4. Development and chronology of the Late Jurassic shallow-water carbonate deposits of the north-eastern margin of the Holy Cross Mts (A. Wierzbowski)

 5. Chemostratigraphy and organic matter of the Upper Kimmeridgian–Lower Tithonian (Upper Jurassic) Pałuki Formation of central Poland and its correlation to coeval organic matter rich deposits of Western Europe (H. Wierzbowski, J. Grabowski, B. Massalska, A. Feldman-Olszewska)

Zgłoszone referaty

 1. Basin dynamics and stratigraphy in a half graben system during latest Jurassic - earliest Cretaceous rift climax – the Wollaston Foreland Basin in North-East Greenland (P. Alsen)

 2. Posidonia Shale Formation / Grimmen Formation / Ciechocinek Formation – Lower Toarcian facies in the eastern part of the Central European Basin (J. Ansorge, M. Franz, K. Obst)

 3. Upper Jurassic of Central Dobrudja (E Romania) – outline of issue (E. Głowniak, E. Grădinaru)

 4. Lower Jurassic Cephalopod Fauna from the Czech Republic (Lukoveček; Outer Western Carpathians) (J. Geist, J. Schlögl, R. Weis)

 5. Updated calpionellid stratigraphy and palaeoenvironmental proxies (gamma ray spectrometry and magnetic susceptibility) in the Clue de Taulanne section (Vocontian basin, SE France). (J. Grabowski, J. Kowal-Kasprzyk, D. Lodowski, J.-F. Deconinck, M. Martinez, I. Ploch)

 6. Ammonite biostratigraphy of Callovian-Oxfordian transition of the Moravian autochthonous Jurassic (Czechia) (P. Hykš, T.Kumpan)

 7. Elaboration of deep borehole sections from Poland. Why should we use published results of this book series? (J. Iwańczuk)

 8. Calpionellid size in the fossil record as a determinant of their genuses (Crassicollaria and Calpionella) affiliation – new evidence (D. Ölveczká, A. Tomašových)

 9. Middle Jurassic clitellate cocoons (Annelida) from Grojec clays near Kraków. (G. Pacyna, J. Ziaja, M. Barbacka)

 10. Sea cucumbers (Echinodermata) from Late Jurassic Plattenkalk deposits of southern Germany (M. Reich, G. Schweigert, M. Röper, M. Rothgaenger)

 11. Articulated fossil of Stenopterygius (Ichthyosauria) from the historical collection of the Jagiellonian University – an unusual story of preservation (Ł. Weryński, B. Błażejowski, T. Szczygielski, B. Kajdas)

 12. New data on biostratigraphy, microfacies and geochemistry of shallow-marine carbonate deposits from the vicinity of Iłża and Wierzbica (NE margin of the Holy Cross Mts, central Poland) (A. Wierzbowski, E. Krzyżak, M. Fąfara, H. Wierzbowski, , B. Błażejowski, J. Grabowski)

 13. An interesting polliniferous cone with in situ Araucariacites pollen grains from Wólka Bałtowska, NE margin of Góry Świętokrzyskie Mts, Poland (J. Ziaja, M. Barbacka, G. Pacyna)

Postery

 1. To be or not to be – occurrence vs. preservation of calcareous nannoplankton during the Toarcian Oceanic Anoxic Event. (A.E. Götz, M. Reich)

 2. Astrochonology for the Early Jurassic – initial results from the JET Project. (S.P. Hesselbo)

 3. New collection of Boreal ammonites from Jurassic transgressive deposits on Bohemian Massif (Czechia). (P. Hykš)

 4. Ichnological analysis of the Tithonian deposits in the Owadów-Brzezinki section, Central Poland. (S. Kugler, A. Uchman, B. Błażejowski)

 5. Geochemical composition of radiolarites from the Meliata Ocean – comparison of handheld XRF to whole rock analysis (Meliata Superunit, Western Carpathians). (M. Molčan Matejová, T. Potočný)

 6. Late Jurassic teeth of plesiosaurian origin from the Owadów-Brzezinki Lägerstatte, Central Poland. (Ł. Weryński, B. Błażejowski, S. Kugler)

 7. Results of current geological mapping of the Jurassic deposits in the Wierzbica area (NE margin of the Holy Cross Mts). (R. Zabielski, M. Ludwiniak)

utwory grnego kimerydu z krzyanowic

Utwory górnego kimerydu z Krzyżanowic

Wycieczki terenowe

Oprócz prezentacji doniesień naukowych konferencja „Jurassica XV” będzie obejmowała również wycieczki terenowe. Zarówno prezentowane w kluczowych referatach zagadnienia, jak i wycieczki poświęcone będą płytkowodnym utworom górnej jury północno-wschodniego i północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich zawierającym zróżnicowane zespoły faunistyczne jak również utworom lądowym jury dolnej północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich zawierającym tropy dinozaurów.

20-21 września 2023 r. - Górnojurajskie utwory morskie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Wycieczka obejmuje odsłonięcia płytkowodnych utworów węglanowych górnego oksfordu i dolnego kimerydu w kamieniołomach w Bałtowie, Wólce Bałtowskiej i Skarbce, w kamieniołomie Błaziny koło Iłży, w rejonie zamku w Iłży oraz w kamieniołomie w Wierzbicy, jak również odsłonięcia otwartomorskich utworów węglanowo-klastycznych górnego kimerydu w rejonie Krzyżanowic koło Iłży. Skały powyższe są bogate w skamieniałości małży, ślimaków i korali. W trakcie pobytu w Bałtowie przewidywany jest lunch i zwiedzanie parku dinazaurów w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.

Wycieczkę poprowadzi prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski, dr hab. Błażej Błażejowski i prof. dr. hab. Hubert Wierzbowski

22 września 2023 r. - Dolnojurajskie utworu lądowe i górnojurajskie utwory morskie północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Pierwsza część wycieczki obejmuje wizytę w niedawno odkrytym stanowisku lądowych utworów hetangu z tropami dinozaurów w Borkowicach koło Przysuchy. Wycieczkę poprowadzi dr Grzegorz Niedźwiedzki.

Celem kolejnej wycieczki będzie stanowisko paleontologiczne – kamieniołom Owadów-Brzezinki koło Sławna, które jest znane z wyjątkowo dobrze zachowanych skamieniałości skrzypłoczy, skorupiaków, gadów morskich, owadów i amonitów najwyższej jury (przełom dolnego i górnego tytonu). Stanowisko to dostarczyło niedawno kluczowych mikro- i makroskamieniałości dla korelacji biostratygraficznych pomiędzy podziałami biostratygraficznymi „wołgu” i „portlandu” północnej i wschodniej Europy oraz tytonu strefy tetydzkiej. Wycieczkę poprowadzi dr hab. Błażej Błażejowski.

dolny kimeryd kamienioom w bazinach

Dolny kimeryd w kamieniołomie w Błazinach

Organizatorami konferencji są:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • Instytut Paleobiologii PAN,
 • Państwowy Instytut Geologiczny im. Dionýza Štúra w Bratysławie,
 • Gmina Iłża.

Wydarzenie jest dedykowane pamięci Profesora Grzegorza Pieńkowskiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Więcej informacji >>