Oddział Górnośląski PIG – PIB edukuje na X Rodzinnym Pikniku Seniora w Gliwicach

3 września 2023 r. na terenie parku Chopina w Gliwicach odbył się jubileuszowy X Rodzinny Piknik Seniora. Działało tu 60 stanowisk z różnymi atrakcjami, w tym stoisko edukacyjno-informacyjne Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu z ofertą geoedukacji dla osób w każdym wieku.

Stoisko edukacyjne Oddziału Górnosląskiego, fot. Klaudia Simlat

Stoisko edukacyjne Oddziału Górnośląskiego, fot. Klaudia Simlat

Dzięki zaangażowaniu licznych partnerów, zarówno z Gliwic, jak i innych miast metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, tegoroczna edycja imprezy miała charakter ponadregionalny. Głównym organizatorem wydarzenia było Miasto Gliwice, a współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Piknik objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwic oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Zarówno dzień – niedziela, jak i słoneczna pogoda zachęciły wielu mieszkańców Śląska oraz Zagłębia do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w tym międzypokoleniowej zabawy połączonej ze zdobywaniem wiedzy geologicznej na temat regionu i Polski. Zadbał o to zespół oddelegowanych pracowników Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w składzie: Weronika Nadłonek, Marta Składowska, Klaudia Simlat i Paweł Woźniak.

piknik seniora1

Dr Weronika Nadłonek, binokular i nowi adepci mineralogii, fot. MBP

Odwiedzający nas goście oprócz ciekawych informacji na temat minerałów, skał i skamieniałości mogli dowiedzieć się również, jak wygląda praca geologa i hydrogeologa. Prawdziwym „hitem” stoiska okazał się model studni oraz możliwość pracy ze świstawką czy też samodzielnego oznaczania pH w próbkach wody.

Paweł Woźniak objaśnia budowę trylobitów, fot. MBP

Uwagę zwiedzających przyciągała również kolekcja kości megafauny plejstoceńskiej: cios i włosy mamuta, czaszka nosorożca włochatego, kieł i kręg niedźwiedzia jaskiniowego. Dużym zaskoczeniem dla zdecydowanej większości osób był fakt, że pochodzą one z pobliskich Pyskowic. Spora kolejka, zwłaszcza młodzieży w wieku szkolnym, ustawiała się też do stanowiska z lupą binokularną, pozwalającą zobaczyć „mikrotajemnice” świata minerałów.

Dopełnieniem działań typowo edukacyjnych były również proponowane przez nas konkursy geologiczne o różnym stopniu trudności. Ich uczestnicy otrzymywali jako nagrody gadżety i materiały edukacyjne przygotowane przez Instytut.

Tekst: Paweł Woźniak Zdjęcia: Klaudia Simlat oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

grafika ilustracyjna

 

Stoisko edukacyjne PIG-PIB zostało przygotowane w ramach zadania: "Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka", finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.