20 lat Geonatury Kielce

W sierpniu 2023 r. Geonatura Kielce świętowała 20-lecie swojego istnienia. Do Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia, gdzie odbyła się uroczystość, zostali zaproszeni przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z tą placówką, w tym z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Z Geonaturą Kielce od samego początku łączy nas świadomość wartości geologicznej historii regionu oraz pragnienie zachowania i upowszechniania wiedzy o niej. Wiele wyników badań geologicznych, prowadzonych przez PIG-PIB w regionie świętokrzyskim jest przez kielecką Geonaturę wykorzystywanych do wzbogacenia oferty edukacyjnej.

Podczas spotkania dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora PIG - PIB ds. badań i rozwoju wygłosił referat o roli państwowej służby geologicznej w tworzeniu i funkcjonowaniu geoparków. Szczególną uwagę zwrócił na działania związane z powołaniem Narodowego Komitetu ds. Geoparków, którego celem będzie ochrona dziedzictwa geologicznego w Polsce.

Geonatura Kielce, będąca jednostką budżetową miejscowego samorządu, może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami na polu popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczych i geologicznej historii regionu świętokrzyskiego oraz ochrony dziedzictwa geologicznego. Pod skrzydłami Geonatury znajduje się Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia, Ogród Botaniczny na zboczu Karczówki oraz rezerwaty Ślichowice oraz Kadzielnia – łącznie obszar o powierzchni 40 hektarów z 31 jaskiniami. Atrakcje geologiczne tych terenów zostały w 2021 r. wpisane na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Geologiczna, kulturowa i przyrodnicza różnorodność regionu świętokrzyskiego jest wyjątkowo fascynująca. Korzystają z niej tysiące turystów z Polski i z zagranicy, którzy każdego roku odwiedzają ten region oraz rzesze osób, które zdobywają wiedzę z programów edukacyjnych oferowanych przez Centrum Geoedukacji. Prowadzona wzorcowo przez Geonaturę Kielce działalność edukacyjna i promocyjna, w oparciu o liczne, często mało znane obiekty geologiczne, sprzyja rozwojowi turystyki i pozwala zbudować nieocenione źródło wiedzy o walorach przyrodniczych i geologicznej historii regionu.

pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w kieleckiej Geonaturze

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Tekst: Monika Krzeczyńska