PIG-PIB pomaga w rozwoju geoedukacji i geoturystyki w gminach Nowa Ruda i Radków

Podczas badań geologicznych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w ostatnich kilku latach na terenie Dolnego Śląska pozyskano wiele informacji, m.in. na temat budowy geologicznej okolic Nowej Rudy i Radkowa, a prace terenowe prowadzone w tym rejonie zaowocowały odkryciem nowych interesujących obiektów geologicznych. Wyniki badań wzbudziły zainteresowanie władz samorządowych, które w geologii widzą szansę na rozwój, zwłaszcza w zakresie turystyki.

Co odkryli geolodzy? W czerwonych piaskowcach przełomu karbonu i permu po raz pierwszy na terenie gminy Nowa Ruda natrafili na liczne i doskonale zachowane tropy gadów i płazów. Niezwykle ciekawe są także znaleziska ryb z czasów, gdy na terenie Nowej Rudy, około kilkuset milionów lat temu znajdowały się płytkie zbiorniki wodne. Dzięki nim możemy mieć wgląd w paleośrodowisko tego okresu.

PIG-PIB chętnie współpracuje z samorządami lokalnymi w kwestii ochrony i promocji georóżnorodności oraz wsparcia geoturystuki, a Nowa Ruda, podobnie jak cały region dolnośląski, rozwija edukację i turystykę w oparciu o niezwykłe walory tych ziem, jak choćby doskonale zachowane skamieniałości i różnorodne struktury sedymentacyjne, na podstawie których można przedstawić historię geologiczną tego obszaru.

Część znalezisk, na jakie trafili dotąd geolodzy z PIG-PIB została udostępniona przez gminę Radków w „mini geoparku” obok zalewu Radków. Sam pomysł stworzenia takiego obiektu i wyeksponowania permskich znalezisk skamieniałości i struktur sedymentacyjnych z kopalni Gardzień koło Tłumaczowa powstał z inicjatywy ówczesnej dyrekcji kopalni. Obiekty ponadto wzbogacono o tablice informacyjne z ich opisem.

Sprawa powstania geostanowisk była przedmiotem spotkania badaczy z PIG-PIB w sierpniu br. z burmistrzem Radkowa – Janem Bednarczykiem i jego zespołem zajmującym się projektami transgranicznymi. Ustalono, że w „mini geoparku” wymienione zostaną istniejące tablice edukacyjne na nowe, wzbogacone o najnowsze informacje o poszczególnych znaleziskach znajdujących się w tym obiekcie.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowa Ruda – prezentacje wyników projektu i dyskusja o możliwościach ich wykorzystania przez gminę Nowa Ruda

Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowa Ruda – prezentacje wyników projektu i dyskusja o możliwościach ich wykorzystania przez gminę Nowa Ruda

Dr Hubert Kiersnowski tak wybrał płyty permskiego piaskowca z najciekawszymi strukturami sedymentacyjnymi, które mogłyby być szczegółowo opisane, aby zwiedzający stanowisko mogli samodzielnie odczytać zapisane w skałach historie. Piękne tropy gadów i płazów zachowane w piaskowcu i wybrane do ekspozycji przez dr Izabelę Ploch również zyskają szczegółowy opis.

Fragment piaskowca z odlewem tropu Ichonitherium wyeksponowany w „mini geoparku” nad zalewem radkowskim

Fragment piaskowca z odlewem tropu Ichonitherium wyeksponowany w „mini geoparku” nad zalewem radkowskim

Do tego czasu odwiedzający to miejsce mogą spróbować rozszyfrować, jakie zwierzę je pozostawiło na podstawie ogólnych tablic informacyjnych o tropach. W przyszłości planowane jest powiększenie ekspozycji, w której być może znajdzie się miejsce również na pokazanie rekonstrukcji życia w permie.

Diadectes - możliwy sprawca tropów Ichniotherium, rysunek Barbara Massalska

Diadectes - możliwy sprawca tropów Ichniotherium, rysunek Barbara Massalska

Tekst: Izabela Ploch