PIG-PIB na konferencji „Odpady Promieniotwórcze w Polsce - stan obecny i plany”

14 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Odpady Promieniotwórcze w Polsce - stan obecny i plany”, której organizatorem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konferencja została zorganizowana w związku z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, który obliguje między innymi do poszukiwania lokalizacji dla nowego krajowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych (NPSOP). W wydarzeniu uczestniczyli również specjaliście z Zakładu Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

W Polsce mamy do czynienia z odpadami promieniotwórczymi, które powstają w wyniku działalności reaktora badawczego Maria oraz w związku z wykorzystywaniem substancji promieniotwórczych w nauce, medycynie i przemyśle. Są to głównie odpady nisko- i średnioaktywne. Bezpieczne postępowanie z odpadami zapewnia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP ), który od ponad 60 lat skutecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi.

grupa pięciu osób, kobiet i mężczyzn pozuje do zdjęcia na tle baneru z nazwą i logo konferencji

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej uczestniczący w konferencji (od lewej: Monika Szabłowska, Malwina Judkowiak, Adam Roguski, Michał Jaros, dr Edyta Majer)

W trakcie konferencji zaprezentowano wieloletnie doświadczenia oraz plany na przyszłość w kontekście rozwoju branży jądrowej w Polsce.

Konferencję rozpoczął dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Paweł Pytlarczyk, który w swoim wystąpieniu opowiedział o dotychczasowych doświadczeniach związanych z poszukiwaniami nowej lokalizacji składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych.

- Poszukujemy lokalizacji dla nowego krajowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych, ponieważ rozwój energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej spowoduje znaczący wzrost strumieni odpadów nisko- i średnioaktywnych – powiedział dyrektor Paweł Pytlarczyk.

mężczyzna w garniturze przemawia na tle ekranu z prezentacją

Wystąpienie dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Pawła Pytlarczyka

Następnie pracownicy ZUOP, dyrektor Aneta Korczyc, Jakub Żebrowski i Dorota Miernicka opowiedzieli o pracy z odpadami promieniotwórczymi w Polsce, ich przetwarzaniu oraz o bezpiecznym postępowaniem z takimi odpadami.

Z ramienia Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), prezentację o wymaganiach prawnych w związku z bezpiecznym postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi wygłosiła Barbara Zielińska, Naczelnik Wydziału Lokalizacji i Odpadów Promieniotwórczych PAA. Prezes PAA pełni rolę centralnego organu administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Następnie pani Joanna Przybyś, Naczelnik Wydziału ds. Transgranicznych i Strategicznych Oceny Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opowiedziała o ciekawych szczegółach dotyczących przygotowywania Oceny Oddziaływania na Środowisko w przypadku składowisk odpadów promieniotwórczych.

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB od wielu lat współpracują z instytucjami krajowymi i aktywnie włączają się w prace związane z energetyką jądrową. Wykonują miedzy innymi monitoring wybranych elementów środowiska na terenie i w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, a także analizy i raporty dotyczące jego eksploatacji oraz sposobów zamknięcia w przyszłości.

O wieloletnim zaangażowaniu PIG-PIB w prace nad monitoringiem obecnego składowiska oraz aktywnym udziale w pracach mających na celu rozpoznania budowy geologicznej w związku z poszukiwaniem lokalizacji nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych opowiedziała podczas swojej prezentacji dr Edyta Majer, kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej.

elegancko ubrana kobieta wygłasza prezentację na tle ekranu, w sali z siedzącymi słuchaczami

Wystąpienie dr Edyty Majer, kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć  na stronie organizatora: https://www.gov.pl/web/klimat/w-polsce-powstanie-nowe-skladowisko-odpadow-promieniotworczych.

  pdf Prezentacja: Prace państwowej służby geologicznej wspierające gospodarkę odpadami promieniotwórczymi - Edyta Majer i in. (10.77 MB)


Tekst: Monika Szabłowska, Malwina Judkowiak, Edyta Majer

Zdjęcia: Monika Szabłowska