Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Guterchu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Aleksandra Gutercha, wybitnego geofizyka, świetnego naukowca, wieloletniego wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

grafika ilustracyjna

Profesor Aleksander Guterch w swojej naukowej działalności zajmował się strukturą skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi. Zainicjował w Polsce sejsmiczne badania litosfery i tę metodę z powodzeniem stosował w rejonach polarnych i w kilku europejskich państwach.

Wyniki Jego działalności naukowej opublikowane zostały w ponad 250 tekstach, głównie w zagranicznej prasie specjalistycznej. Wiele z nich było przywoływanych i cytowanych przez międzynarodową społeczność naukową. Był współorganizatorem nowatorskich eksperymentów sejsmicznych na obszarze Europy Centralnej i Południowej.

To właśnie Profesor Guterch, jako polski członek komitetu sterującego wielkiego międzynarodowego programu „Europrobe – The Tectonic Evolution of Europe from the Ural Mountains to the Atlantic Ocean”, organizował i koordynował w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku badania i konferencje naukowe, dzięki którym polscy badacze, w tym wielu z Państwowego Instytutu Geologicznego miało okazję prezentować wyniki własnych badań na forum międzynarodowym i współpracować z najlepszymi specjalistami z państw zachodnich.

Dla lepszej koordynacji i promocji badań geologicznych wspólnie między innymi z Profesorem Ryszardem Dadlezem z Państwowego Instytutu Geologicznego założył wówczas „Stowarzyszenie dla Głębokich Badań Geologicznych”.

Aleksander Guterch otrzymał stopień doktora nauk fizycznych w 1969 r., pięć lat później habilitował się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuły profesorskie uzyskiwał kolejno w 1981 r. (nadzwyczajny) oraz w 1991 r. (zwyczajny).

Profesor przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Za swoją pracę naukową otrzymał nagrody i wyróżnienia i kilka odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz odznakę honorową „Bene Merito” (2015).

Odszedł wspaniały naukowiec, wychowawca wielu pokoleń badaczy z zakresu nauk o Ziemi i niezwykły Człowiek. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy współczucia.