Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos został Głównym Geologiem Kraju

25 stycznia 2024 r. prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos objął stanowisko głównego geologa kraju. Nominację wręczyła mu Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska.

kobieta w niebieskiej garsonce gratuluje mężczyźnie w garniturze

 

Prof. Krzysztof Galos jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także doktorem habilitowanym nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. Od 2020 r. jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze geologii gospodarczej, złożowej i górniczej, gospodarki surowcami mineralnymi, ekonomiki górnictwa, polityki surowcowej i polityki energetycznej oraz mineralogii stosowanej.

Przed objęciem stanowiska był od 2017 r. dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej zastępcą dyrektora ds. ogólnych i kierownikiem Pracowni Polityki Surowcowej w IGSMiE PAN, gdzie pracował od 1990 r.

Był m.in. przewodniczącym Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Ministrze Środowiska, członkiem Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin oraz członkiem zarządu – przewodniczącym Sekcji Geologów Kompetentnych tego stowarzyszenia, wiceprzewodniczącym Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Był również członkiem Rady Naukowej PIG-PIB w kadencji 2019-2023.

Wchodził w skład Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management.

Jest autorem i współautorem ponad 270 publikacji naukowych, w tym ponad 35 monografii i książek oraz kilkudziesięciu ekspertyz dla ministerstwa ds. środowiska oraz innych ministerstw, dotyczących gospodarowania surowcami mineralnymi i racjonalnej gospodarki złożami kopalin, przydatnych dla kształtowania polityki surowcowej kraju. Przygotował także kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz dla podmiotów gospodarczych w obszarze geologii i górnictwa węgla, węglowodorów, rud metali oraz kopalin ceramicznych i skalnych.

Zdjęcie: MKiŚ