Zapraszamy do udziału w 3. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa (WGS)

Wydarzenie odbędzie się w listopadzie 2024 r.

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS) jest corocznym wydarzeniem dedykowanym przede wszystkim pracownikom administracji samorządowych i poświęconym problemom, z którymi administracja geologiczna spotyka się, wykonując zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633).

Konferencja jest idealnym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do dyskusji na temat praktycznych rozwiązaniach prawno-administracyjny stosowanych przez uczestników.

Celem tych cyklicznych wydarzeń jest  podtrzymywanie wypracowanej już integracji środowiska geologów, nawiązywanie nowych relacji zawodowych, wsparcie w zrzeszaniu się regionalnych i lokalnych grup.

Jest to też wydarzenie, podczas którego uczestnicy proponują i propagują skuteczne narzędzia prawno-administracyjne, które mogłyby ułatwić i ujednolicić wykonywanie przez pracowników administracji samorządowych obowiązków służbowych jako geologów. Przełoży się to na sprawną współpracę z interesariuszami, tj. z geologami dokumentującymi, przedsiębiorcami oraz inwestorami.

Debata w tak szerokim gronie przedstawicieli branży geologicznej, pozwoli na wymianę doświadczeń oraz rozpoznanie powtarzających się trudności i problemów oraz zaproponowanie rozwiązań systemowych.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służba geologiczną, a w dalszej perspektywie czasowej również z organami nadzoru górniczego.

Działania te mają za zadanie podniesienie statusu geologów w Polsce poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co przełoży się na zarządzanie potencjałem zasobowym kraju.

Dla pracowników samorządowej administracji geologicznej udział w Konferencji i noclegi są bezpłatne.

Informacje szczegółowe pojawią się wkrótce na stronie internetowej 3. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa.

3.Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa realizowana jest w ramach projektu: „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego przez NFOŚiGW.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz:

Relacja z 1.Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa

Relacja z 2.Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa