Trzęsienie ziemi w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

5 marca 2024 r. o godzinie 07:59:41 UTC (08:59:41 czasu lokalnego) miał miejsce dość silny wstrząs na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 1 km.

Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 50.18°N 19.26°E. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M2.7.

Wstrząs ten jest najprawdopodobniej skutkiem rozładowania naprężeń powstałych w wyniku eksploatacji górniczej. Państwowa służba geologiczna otrzymała zgłoszenia o raportowanym zjawisku od mieszkańców Chrzanowa i Jaworzna. 

grafika ilustracyjna

Najważniejsze parametry zjawiska na podstawie danych z sieci PSG_Sejs_NET

grafika ilustracyjna

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M2.7 z dnia 05/03/2024 r., godz. 07:59:41 UTC w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (oprac. PSG, mapa bazowa: OSM)

Rejestracje zjawiska na wybranych stacjach (Chorzów – CHSB, Międzybrodzie Bialskie – MIED, Kielniki – PG20, Suhora – PG13 oraz na stacjach zlokalizowanych na Podhalu: CICH, JAWO2, SIER, STBY, ZAKB) przedstawiono na rysunku poniżej.

grafika ilustracyjna

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M2.7 z epicentrum w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego z dnia 05/03/2024 r., godz. 07:59:41 (UTC) zarejestrowane przez stacje sieci PSG_Sejs_NET. Na wykresie zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P