Otwarcie Muzeum Badań Polarnych w Puławach

21 lutego 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Jest to pierwsza w Polsce placówka obejmująca zakresem swojej działalności całość zagadnień związanych z historią polskich wypraw polarnych w Arktyce i Antarktyce. Muzeum gromadzi materiały fotograficzne, dokumenty źródłowe, sprzęt techniczny, okazy geologiczne oraz różnego rodzaju artefakty i pamiątki związane z badaniami obszarów polarnych.

grupa ludzi przecina wstęgę na otwarcie placówki

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia placówki

Uroczystość została uświetniona wystąpieniami: Marszałka Województwa Lubelskiego, Przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego Rady Muzeum Badań Polarnych, posłów na Sejm Rzeczypospolitej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, nestorów polskich wypraw polarnych oraz wielu znamienitych gości.

Państwowy Instytut Geologiczny reprezentowali prof. dr hab. Stanisław Mikulski Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki oraz przedstawiciele Muzeum Geologicznego. Podczas swojego wystąpienia prof. Stanisław Mikulski odczytał adres od Dyrektora PIG-PIB prof. dr hab. K. Szamałka oraz wręczył na ręce Dyrektora Muzeum Badań Polarnych dr Piotra Kondraciuka unikatowy okaz skamieniałego drewna eoceńskiego znalezionego przez pracowników PIG-PIB na Wyspie Króla Jerzego, u wybrzeży Antarktydy.

trzech mężczyzn podczas rozmowy

Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju prof. S. Mikulski (w środku) w trakcie rozmowy z polarnikami dr J. Giżejewskim (z lewej) i prof. dr hab. J. Nawrockim podczas uroczystości otwarcia Muzeum Badań Polarnych

Idea powstania Muzeum zrodziła się na Lubelszczyźnie w 1987 roku. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania placówki był przyrodnik, geolog, muzealnik, fotograf, badacz Wysp Kurylskich i Sachalinu – Andrzej Piotrowski. Dzięki jego niestrudzonym staraniom Muzeum Badań Polarnych w Puławach zostało powołane do życia 27 maja 2020 roku. W trakcie uroczystości postać śp. Andrzeja Piotrowskiego została wielokrotnie wspomniana i uhonorowana w obecności jego rodziny i współpracowników.

sala pełna ludzi

Goście obecni na sali podczas uroczystości otwarcia placówki

kobieta i dwóch mężczyzn stojących w sali

Pani Alina Piotrowska, wieloletni pracownik PIG-PIB. Na zdjęciu z dyrektorem Muzeum Badań Polarnych oraz z synem

Tekst: Cezary Krawczyński, Tatiana Woroncowa-Marcinowska
Zdjęcia: Muzeum Badań Polarnych