Ukazał się kolejny numer czasopisma Geological Quarterly

Kolejny (Tom 67, nr 4/2023) numer czasopisma zawiera 24 artykuły poruszające szerokie spektrum zagadnień nauk o Ziemi oraz pokrewnych. Kwartalnik jest wiodącym czasopismem nauk o Ziemi w Polsce. Pełni również rolę międzynarodowego forum wymiany informacji i idei na ważne tematy geologiczne w skali Polski, Europy i świata. 

Kwartalnik Geologiczny ilustracja


Wersja online (bezpłatna):

Geological Quarterly Vol 67, No 4 (2023)

Papierowe egzemplarze są do nabycia w sklepie internetowym PIG-PIB.

Geological Quarterly jest flagowym anglojęzycznym czasopismem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ukazującym się od 1957 roku. Jego zadaniem jest informowanie o wynikach badań wykonywanych w instytucie, a także utrzymanie więzi naukowej z osobami i instytucjami pracującymi nad zagadnieniami pokrewnymi.

Od 2003 roku kwartalnik jest uwzględniony w bazie danych Science Citation Index Expanded, włącznie z Web of Science, Research Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS UK/Zoological Records, a jego IF od kilku lat przekracza 1.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

Zapraszamy do lektury!