Wizyta Głównego Geologa Kraju w PIG-PIB

19 marca 2024 r. Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos spotkał się z pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w siedzibie Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. Licznie zgromadzeni pracownicy Instytutu z zainteresowaniem wysłuchali krótkiego wystąpienia Głównego Geologa Kraju, w którym nakreślił wizję współpracy z PIG-PIB oraz wymienił zadania, jakie stawia przed nowym kierownictwem.

 - Zależy mi, żeby praca w Instytucie przebiegała w atmosferze zrozumienia zadań, jakie przed nim stoją. Instytut będzie musiał zmierzyć się bowiem z wieloma wyzwaniami, a ja jako Główny Geolog Kraju deklaruję pomoc w wypełnianiu tych zadań. Najważniejsze w najbliższej perspektywie jest uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za bieżący rok oraz dostosowanie struktury organizacyjnej Instytutu do planów działań w najważniejszych obszarach pracy. Chcę powołać mój organ doradczy - Radę Gospodarowania Zasobami Ziemi i to w porozumieniu z nią zostaną wypracowane długofalowe zamierzenia w najważniejszych dziedzinach geologii. Jednym z obszarów będzie rola i zadania państwowej służby geologicznej. Powstaną dedykowane poszczególnym zagadnieniom grupy robocze. Będzie to wymagało od wszystkich zaangażowanych podmiotów wytężonej pracy. – powiedział prof. Krzysztof Galos. Zapowiedział także utworzenie Państwowej Rady Geologii jako ciała pomocniczego dla państwowej służby geologicznej.

kilku mężczyzn przemawia przed zgromadzoną publicznością

Wizyta i przemówienie Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Krzysztofa Galosa w Państwowym Instytucie Geologicznym

Więcej informacji na temat wizji pracy na stanowisku Głównego Geologa Kraju znajdzie się w przygotowywanym właśnie numerze czasopisma „Przegląd Geologiczny”, w którym prof. dr. hab. inż. Krzysztof Galos odpowie na pytania prof. dr hab. Marka Jarosińskiego.

Ponadto GGK poinformował o utworzeniu nowego departamentu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Departament Geologii powstał z połączenia dotychczasowych Departamentów: Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej. Kierownictwo powierzono Maciejowi Młynarczykowi, dotychczasowemu pracownikowi Zakładu Geologii Regionalnej PIG-PIB. Jego pierwszym zastępcą został Michał Sokołowski, do niedawna kierownik Narodowego Archiwum Geologicznego.

Bezpośredni nadzór nad PIG-PIB z ramienia Głównego Geologa Kraju będzie sprawować Katarzyna Świętochowska, zastępca dyrektora Departamentu Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

sala pełna ludzi

Pracownicy licznie stawili się w sali Muzeum Geologicznego PIG-PIB na spotkanie z Głównym Geologiem Kraju

Tekst: Artur Baranowski
Fot. Michał Zieliński