Nowy Światowy Geopark UNESCO w Polsce

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów oficjalnie dołączył do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. To trzeci obszar w Polsce z tym tytułem, obok Geoparku Świętokrzyskiego UNESCO i Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Położona w Sudetach Zachodnich Kraina Wygasłych Wulkanów to wyjątkowy obszar o znaczeniu geologicznym, kulturowym i przyrodniczym. Skały i wzgórza opowiadają geologiczną historię aż trzech okresów aktywności wulkanicznej: sprzed 400–500 milionów lat, około 300–280 milionów lat i w przedziale 35–15 milionów lat temu. Dziś można oglądać to, co zostało po wulkanicznej aktywności Ziemi. Natrafić można tam także na jaskinie i głębokie przełomy rzeczne. Zachwycająca jest różnorodność skał i minerałów, a wielkie wrażenie robią materialne pamiątki wielowiekowego wykorzystywania zasobów Ziemi przez ludzi.

Geopark Kraina Wygasłych wulkanów


Z okazji dołączenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie prezentowana jest wystawa "Zjednoczeni w Georóżnorodności", przygotowana przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, a prezentująca wybrane Geoparki UNESCO z Europy. Wystawę w Dobkowie można oglądać do 22 kwietnia 2024 r.

kolorowe plansze z wystawą zewnętrzną wiszące na ogrodzeniu


Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego trzy Światowe Geoparki UNESCO, położone w Polsce. 


Pracownicy PIG-PIB od lat prowadzą działania na tym terenie, współpracując z gminami, a od ubiegłego roku również formalnie z samym Geoparkiem Kraina Wygasłych Wulkanów. Coroczną tradycją stały się już rajdy geoturystyczne po gminie Pielgrzymka, prowadzone przez dr. Aleksandra Kowalskiego z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB. Dzięki udanej współpracy powstały wydawnictwa popularnonaukowe, ścieżka geoturystyczna z tablicami edukacyjnymi oraz ustanowione zostały cztery nowe stanowiska dokumentacyjne – formy ochrony przyrody nieożywionej.

W ubiegłym roku na zlecenie Stowarzyszenia Kaczawskiego Oddział Dolnośląski PIG-PIB opracował także elementy nowej ekspozycji popularnonaukowej dla Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – geoparkowego ośrodka edukacji geologiczno-ekologicznej w Dobkowie.

wystawa geoedukacyjna

Wystawa w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej przygotowana przez pracowników Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu

Serdecznie gratulujemy sukcesu mieszkańcom tego obszaru oraz zarządzającemu Geoparkiem Stowarzyszeniu Kaczawskiemu!

Tekst: Artur Baranowski, Katarzyna Szadkowska