Raport sejsmiczny państwowej służby geologicznej za marzec 2024 r.

W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała miesięczny raport sejsmologiczny za okres 1-31 marca 2024 r. 

grafika ilustracyjna

Polska - zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET

W marcu 2024 r. państwowa służba geologiczna zarejestrowała 162 lokalne zjawiska sejsmiczne na terenie Polski oraz w strefie przygranicznej. Były to zjawiska o zróżnicowanej magnitudzie od M1.3 do M3.4. Epicentra zjawisk zlokalizowane były w rejonach: Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) oraz Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM).

grafika ilustracyjna

Statystyka zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w marcu 2024 r. w sieci monitoringu PSG_Sejs_NET

W marcu 2024 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był region Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w którym sejsmometry sieci PSG_Sejs_NET wykryły 131 zjawisk. GZW jest położone w południowej Polsce oraz w rejonie Ostrawa-Karwina w Czechach. Spośród 131 zjawisk zidentyfikowanych w tym regionie, 125 miało miejsce na obszarze Polski, a 6 na obszarze Czech.

W regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego sejsmometry sieci PSG_Sejs_NET wykryły w marcu 31 zjawisk sejsmicznych.

grafika ilustracyjna

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w marcu 2024 r. w podziale na umowne regiony

grafika ilustracyjna

Lokalizacja wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w systemie automatycznej detekcji sieci PSG_Sejs_Net na obszarze Polski w okresie od 1 do 31 marca 2024 r.

grafika ilustracyjna

Lokalizacja epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej na obszarze GZW w marcu 2024 r. (dane i oprac. PSG, podkład mapowy: OSM)

grafika ilustracyjna

Lokalizacja epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej na obszarze LGOM w marcu 2024 r. (dane i oprac. PSG, podkład mapowy: OSM)

Aktywność sejsmiczna w skali europejskiej (na podst. danych EMCS)

Na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w marcu 2024 roku w bazie danych EMSC zarejestrowano 4 479 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie od M0.1 do M5.9.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2024 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

grafika ilustracyjna

Lokalizacja zjawisk sejsmicznych na obszarze Europy i obszarach przyległych w marcu 2024 r.

W lutym w obszarze europejskim największą aktywnością sejsmiczną wyróżniał się region Grecji.

Europejskie, Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) rejestruje, przetwarza i analizuje dane sejsmologiczne z obszaru Europy oraz w skali globalnej z obszaru całej kuli ziemskiej. Sieć detekcji wstrząsów EMSC oparta jest o istniejące, narodowe sieci monitoringu sejsmicznego z ponad 70 krajów. W bazie danych sieci EMSC rejestrowane są również zjawiska sejsmiczne, których epicentra zlokalizowane są również na terytorium Polski.

Aktywność sejsmiczna w skali globalnej 

W marcu 2024 roku w skali globalnej w bazie danych EMSC zarejestrowano 9 886 zjawisk sejsmicznych o magnitudzie od M0.1 do M6.9.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w marcu 2024 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

grafika ilustracyjna

Lokalizacja zjawisk sejsmicznych na świecie w marcu 2024 r.

W skali globalnej największą aktywnością sejsmiczną wyróżniał się region Oaxaca w Meksyku.

Z pełnym raportem o aktywności sejsmicznej w lutym 2024 r. można zapoznać się na stronie Monitoring Geodynamiczny.

Sieć monitoringu aktywności sejsmicznej państwowej służby geologicznej jest stale rozwijana i optymalizowana. W styczniu 2024 r. w sieci funkcjonowały 42 stacje sejsmiczne, w tym 24 stacje sejsmiczne PSG. Wśród nich są 22 stacje mobilne, wykorzystujące sejsmometry krótkookresowe i 2 stacje szerokopasmowe zainstalowane w stałych, terenowych laboratoriach geodynamicznych PSG w miejscowościach Dziwie, gm. Przedecz w powiecie kolskim oraz w Hołownie, gm. Podedwórze w powiecie parczewskim.

Ponadto do sieci obserwacyjnej włączonych zostało 18 sejsmometrów krótkookresowych, stanowiących własność Instytutu Geofizyki PAN.

Docelowo monitoring sejsmiczny oparty będzie na 50 punktach obserwacyjnych PSG, przy zachowaniu takiej topologii sieci, która zagwarantuje zdolność detekcji naturalnych zjawisk sejsmicznych oraz zjawisk pochodzenia antropogenicznego na terytorium całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podwyższonego ryzyka sejsmicznego.

Mapa lokalizacji stacji sejsmicznych w sieci PSG_Sejs_NET (status aktualności 31/01/2024 r.).

Mapa lokalizacji stacji sejsmicznych w sieci PSG_Sejs_NET (status aktualności 31/03/2024 r.)

 logotyp nfoigw kolor 1460x616 od 2023 logo ministerstwa klimatu i rodowiska znak podstawowy kolor biale tlo

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń
na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski,
finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.