Nowy redaktor naczelny „Przeglądu Geologicznego”

„Przegląd Geologiczny”, czasopismo Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB ma nowego redaktora naczelnego. Prof. dr. hab. Marka Jarosińskiego zastąpił prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz.

Nowy redaktor naczelny związany jest z Państwowym Instytutem Geologicznym od 1980 r. Przez wiele lat był kierownikiem zakładów zajmujących się problematyką geologii złóż surowców mineralnych. Był współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Geologii Środowiskowej. Jest ekspertem w zakresie geologii złóż rud uranu, geologii gospodarczej, promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku człowieka oraz geochemii środowiska. Hobbystycznie zajmuje się historią nauk geologicznych, a wspólnie z żoną dr Krystyną Wołkowicz jest posiadaczem jednej z największych w Polsce kolekcji starych map geologicznych.

Z krajami Afryki współpracuje od 2006 r., początkowo jako lider projektów pomocowych, a obecnie jako jeden z głównych wykonawców Projektu PanAfGeo. Jest autorem lub współautorem ponad 250 artykułów, rozdziałów w monografiach i publikowanych abstraktów konferencyjnych. Od 2011 r. jest członkiem Rady Naukowej PIG-PIB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) oraz Geological Society of Africa (GSAf).

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi. Wydawcą "Przeglądu Geologicznego" jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 848 numerów. Od stycznia 2023 r. wydawnictwo ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

Prof. dr. hab. Markowi Jarosińskiemu dziękujemy za dotychczasowe kierowanie „Przeglądem Geologicznym”, a nominatowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zobacz: strona internetowa "Przeglądu Geologicznego"