Posiedzenie Rady Naukowej PIG-PIB

22 kwietnia 2024 r. po raz pierwszy w nowym składzie obradowała Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Inauguracyjne obrady przewidywały w programie procedowanie wielu bieżących spraw, głównie wydania opinii personalnych i rzeczowych.

W lutym 2024 r. Główny Geolog Kraju powołał nowe osoby do składu Rady Naukowej: prof. dr. hab. Stefana Góralczyka, dr. Henryka Jacka Jezierskiego, prof. dr. hab. Jana Przybyłka, prof. dr. hab. Stanisława Speczika, dr. Ryszarda Strzeleckiego, dr hab. inż. Magdalenę Wdowin, prof. dr. hab. inż. Herberta Wirtha. Nowym przewodniczącym Rady został dr Henryk Jacek Jezierski.

W posiedzeniu uczestniczyli niemal wszyscy członkowie Rady Naukowej. Ponadto gościem był podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju oraz przedstawiciele związków zawodowych w PIG-PIB.

Rada dokonała uzupełnienia składu osobowego prezydium – zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej została mgr Katarzyna Świętochowska. Ponadto opiniowano roczne sprawozdanie z działalności Instytutu, sprawozdanie finansowe i roczny plan finansowy oraz treść umowy zawieranej przez Ministra Obrony Narodowej i PIG-PIB.

grupa osób pozujących do zdjęcia na schodach w pomieszczeniu

Uczestnicy posiedzenia Rady Naukowej PIG-PIB: (rząd pierwszy od dołu) prof. dr hab. Jacek Grabowski, dr hab. inż. Magdalena Wdowin, dr hab. Tatyana Solovey, mgr Katarzyna Świętochowska, prof. dr hab. Jan Przybyłek, dr Henryk Jacek Jezierski, prof. dr hab. Ewa Krogulec, dr Anna Feldman-Olszewska, dr hab. Barbara Słodkowska, dr hab. Aleksandra Kozłowska, prof. dr hab. Stefan Góralczyk; (rząd drugi) prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz; (rząd trzeci) prof. dr hab. Andrzej Muszyński, prof. dr hab. Stanisław Speczik, Podsekretarz Stanu MKiŚ prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos - Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. Marek Jarosiński, prof. dr hab. Stanisław Mikulski, dr inż. Tadeusz Gorewoda, prof. dr hab. Grzegorz Nowak; (rząd czwarty) dr Ryszard Strzelecki, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, dr inż. Adam Wójcicki

grupa osób siedzących za stołem podczas narady

Uczestnicy podczas obrad Rady Naukowej

uczestnicy obrad siedzący za stołem podczas narady

Uczestnicy podczas obrad Rady Naukowej

Tekst: Artur Baranowski