Dzień Ziemi 2024 w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

 Już po raz trzeci w Muzeum Geologicznym obchodzony był hucznie Międzynarodowy Dzień Ziemi. 21 kwietnia 2024 r. na dziedzińcu przed budynkiem Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego miał miejsce piknik edukacyjny, któremu towarzyszyły liczne prelekcje i warsztaty popularnonaukowe.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB wystawił kilka stoisk edukacyjnych. W namiotach Muzeum Geologicznego prezentowane zostały kolekcje dydaktyczne skał, minerałów i skamieniałości oraz prowadzono konkursy geologiczno-geograficzne. Zakład Geologii Regionalnej i Zakład Geologii Inżynierskiej przygotowały stoisko poświęcone ważnym surowcom mineralnym, jakimi są wydobywane w Polsce sole. Z zagadnieniami hydrogeologicznymi można było zapoznać się dzięki specjalistom z Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych, a świat pod mikroskopem poznać wraz z pracownikami Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie. Biblioteka Geologiczna PIG-PIB przygotowała materiały o szeroko pojętej geoturystyce.

Na pikniku edukacyjnym zaprezentowały się także inne instytucje i organizacje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Parki Narodowe (Wielkopolski, Poleski, Kampinoski, Karkonoski, Ojcowski, Gór Stołowych, Biebrzański), Lasy Państwowe (Nadleśnictwa Garwolin i Mińsk), Geoparki UNESCO (Łuk Mużakowa, Świętokrzyski, Kraina Wygasłych Wulkanów), Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, Muzeum Ewolucji PAN, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Wydział Archeologii i Państwowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz Stowarzyszenie Geocaching Warszawa.

Podczas pikniku w budynku Muzeum Geologicznego odbywały się prelekcje popularnonaukowe i warsztaty: kartograficzne przygotowane przez pracowników Zakładu Kartografii Geologicznej oraz petrograficzne i paleontologiczne prowadzone przez pracowników Muzeum Geologicznego. Na najmłodszych czekały kolorowanki, wykopaliska paleontologiczne i inne atrakcje.

Swoje stoisko edukacyjne miał także Oddział Karpacki PIG-PIB. Do głównych zadań Oddziału, już od początków jego powstania należą badania mikropaleontologiczne, stąd zaproszenie uczestników pikniku do „Świata Mikro”. Zainteresowani mogli zobaczyć przy użyciu mikroskopu i kamery niedostrzegalny nieuzbrojonym okiem świat mikroskopijnych roślin i zwierząt zamieszkujących morza i oceany w przeszłości geologicznej i współcześnie. O znaczeniu badań w skali mikro nie tylko dla geologii, ale również dla takich dziedzin nauki jak biologia, geochemia, sedymentologia, archeologia, klimatologia, kryminologia, po co się je wykonuje i w jaki sposób przygotowuje się materiał do badań opowiadali pracownicy krakowskiego Oddziału. Uczestnicy pikniku mogli z bliska zobaczyć, jak wygląda i z czego składa się piasek z plaż bałtyckich, piasek pustynny, kryształki soli kamiennej czy gipsu w obiektywie mikroskopu. 

Z roku na rok wydarzenie to rozrasta się, gromadząc coraz większą liczbę zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Wszystkim gościom dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy w kolejnym roku!

Galeria zdjęć

 

 

 

Loga instytucji bioracych udział w Dniu Ziemi