PIG-PIB na Annual meeting of EuroGeoSurveys Geoheritage w Wilnie

W dniach 22-25 kwietnia 2024 r. w Wilnie odbyło się zebranie ekspertów ze Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych (EGS) organizujących szkolenia z zakresu ochrony georóżnorodności w krajach afrykańskich w ramach projektu „PanAfGeo 2”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Litewską Służbę Geologiczną (LGT) i zgromadziło specjalistów z siedmiu krajów europejskich, w tym pracowników Zakładu Geologii Środowiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Podczas dwudniowej sesji terenowej, która odbyła się w rejonie Wilna zaprezentowano wiele stanowisk geologicznych odsłaniających bogatą georóżnorodność form geomorfologicznych, powstałych w trakcie ostatnich zlodowaceń. Przedstawiono m.in. dobrze zachowaną rzeźbę ternu ozu Šeškinė, erozyjne formy terenu wzgórz wileńskich, najwyższe na Litwie odsłonięcie skarpy Pūčkoriai, świetnie zachowane wydmy Skersabaliai oraz wiele innych ciekawych stanowisk geologicznych i kulturowych.

Podczas kolejnych dni, w czasie narad omówiono znaczenie przedstawionych stanowisk geologicznych i geomorfologicznych dla zrozumienia historii Ziemi w czasie ostatnich zlodowaceń. Dodatkowo rozpatrzono możliwości ochrony i promocji proponowanych geostanowisk.

Zebranie zakończono podsumowaniem zorganizowanych szkoleń z zakresu georóżnorodności w ramach projektu „PanAfGeo 2”oraz sporządzeniem posiedzeniowej deklaracji z postulatami dotyczącymi ochrony georóżnorodności Litwy.

krajobraz pofałdowany, pokryty bujną roślinnością

Stanowisko geologiczne i archeologiczne – Kernavė, Litwa

grupa osób siedząca na sali

Posiedzenie ekspertów ze Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych (EGS) w Litewskiej Służbie Geologicznej (LGT). Spotkanie prowadzi szef Grupy roboczej EGS dr. Enrique Diaz Martinez (IGME CSIC, Hiszpania)

mężczyzna siedzący przy stole prezentuje odznaczenie przypięte na swojej koszuli

Dr Jonas Satkũnas, główny organizator spotkania prezentuje otrzymamy w 2016 r. medal Zasłużony dla Państwowego Instytutu Geologicznego

mężczyzna fotografujący okazy geologiczne

Nicolas Charles (BRGM, Francja) fotografuje wypreparowane przez Tomasza Janczylika ordowickie trylobity pochodzące z glacjalnych otoczaków.

Tekst: Tomasz Janczylik
Zdjęcia: Tomasz Janczylik, Stanisław Wołkowicz