PIG-PIB na Lithium Symposium w Wiedniu

W dniach 22-23 kwietnia 2024 r. w Wiedniu odbyło się „Lithium Symposium”, zorganizowane przez GeoSphere Austria. Tematem przewodnim był lit, jeden z ważniejszych surowców krytycznych. W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytucji badawczych, urzędów geologicznych, stowarzyszeń, administracji i przemysłu z kilkunastu krajów.

Lit i jego związki chemiczne są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł szklarski, ceramiczny, farmaceutyczny, lotniczy czy w produkcji polimerów. Wraz z rozwojem elektromobilności i ewolucją systemów energetycznych urządzenia do magazynowania energii i baterie stanowią istotne segmenty rynku litu, zwiększając w ten sposób rosnące zapotrzebowanie na ten metal.

bryłka przezroczystej żywicy z zatopionym kawałkiem litu

W 2008 r. światowe zużycie litu wyniosło 21 300 ton, w 2019 r. całkowite zużycie wzrosło ponad dwukrotnie - do około 48 500 ton, a w 2023 r. wzrosło ponad trzykrotnie, do 180 000 ton litu. W rezultacie w celu zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania na ten surowiec powstają nowe kopalnie czy rozbudowywane są kopalnie istniejące, następuje rozwój metod pozyskiwania litu z solanek oraz inwestuje się w recykling akumulatorów litowo-jonowych.

Tematyka poruszana w referatach prezentowanych podczas sympozjum była różnorodna. Omawiane były nie tylko kwestie dotyczące geologii różnych typów złóż litu, zasobów złóż litu, sposobu eksploatacji tych złóż czy przetwarzania surowców zawierających lit, ale również związane z tym aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze.

sala wypełniona ludźmi przysłuchującymi się wystąpieniu prelegenta

Wśród referatów przedstawianych podczas seminarium warto wymienić następujące wystąpienia:

  • Lithium – European Perspective to 2030 and implications from the CRMA – Michael Schmidt (German Mineral Resources Agency),

  • The role of the exploration geologist in successful development of lithium pegmatites – Thomas Unterweissacher (GEO Unterweissacher GmbH Austria),

  • Beyond Hot Air and leaving the comfort zone: critical raw materials supply for the 'green' transition – Gertrude Saxinger (University of Vienna and Austrian Polar Research Institute),

  • Geothermal lithium plays: What can we learn from the Upper Rhine Graben and the Molasse Basin of SW Germany? – Jens Grimmer (Karlsruher Institut fur Technologie),

  • Implications of changing price-making on the lithium global production network – Bernhard Troster (Austrian Foundation for Development Research),

  • The Critical Raw Materials Act - Securing raw materials supply in the EU - Robert Holnsteiner (Federal Ministry of Finanse).

Dr Lidia Razowska-Jaworek z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB zaprezentowała poster pt. „Potential lithium resources in geothermal brines and saline mine waters in Poland”, w którym przedstawiła wyniki badań dotyczących zawartości litu oraz możliwości jego odzysku z solanek geotermalnych i zasolonych wód kopalnianych w Polsce. Poster przedstawia wyniki badań zespołu pracowników PIG-PIB prowadzonych w ramach polityki surowcowej państwa w latach 2017-2020 pt. „Wstępna analiza możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych” oraz badań wykonywanych w ramach projektu finansowanego z unijnych funduszy w ramach programu KAVA 8 EIT Raw Materials (2022-2024): „Brine of RIS countries as a source of critical raw materials and energy supply”.

kobieta pozuje do zdjęcia na tle posteru

Lidia Razowska-Jaworek prezentuje poster pt. „Potential lithium resources in geothermal brines and saline mine waters in Poland”

Dr Magdalena Worsa-Kozak z Politechniki Wrocławskiej, koordynator projektu BrineRIS, w którym uczestniczy PIG-PIB, przedstawiła z kolei prezentację pt. „Geothermal brines as a probable source of energy and critical metals - Brine RIS project”.

Tekst: Lidia Razowska-Jaworek
Zdjęcia: Magdalena Worsa-Kozak