Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w PIG-PIB

 8 maja świętowaliśmy coroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W Państwowym Instytucie Geologicznym od 105 lat funkcjonuje Biblioteka Geologiczna, dzięki której kolejne pokolenia pasjonatów nauk o Ziemi mogą zgłębiać tajniki wiedzy i rozwijać pasje. Zapraszamy do odwiedzenia naszej bibliotecznej placówki oraz zapoznania się z jej zbiorami i historią.

Strona www Biblioteki Geologicznej >>

Biblioteka Geologiczna PIG powstała w 1919 r. dzięki przekazaniu w depozyt 2233 dzieł z kolekcji Pracowni Geologicznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, założonej na początku XX w. na terenie Królestwa Polskiego. Obecnie zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów z zakresu geologii i nauk pokrewnych.

Placówka wraz z 6 bibliotekami oddziałowymi posiada zbiór około 240 tys. woluminów książek i czasopism, w tym także około 3 tys. jednostek zbiorów specjalnych (stare druki - 13 woluminów, rękopisy, książki i atlasy wydane przed 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych, mikrofilmy, mikrofisze oraz fotokopie). Jest to jeden z największych w Polsce zbiorów publikacji geologicznych.

biblioteka1

Wnętrze czytelni w Bibliotece Geologicznej PIG-PIB 

Do najcenniejszych zasobów należą stare druki, a wśród nich m.in. dzieła Caspara Schwenckfelda „Stirpium et fossilium Silesiae cata-logus” (Lipsiae 1601), Georgiusa Agricoli „De re metallica libri XII quibus officia, instrumenta, machinae, ac omnia denique ad metalli-cam spectantia, non modo luculentissime describuntur...” (Basileae 1657) oraz Franza Ernsta Brückmanna „Thesaurus subterraneus,ducatus Brunsvigii, id est: Braunschweig mit seinen unterirrdischen Schätzen und Seltenheiten der Natur” (Braunschweig 1728). Na uwagę zasługuje także dzieło Jana Krzysztofa Kluka „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie...” wydane w Warszawie w dwóch tomach w latach 1797 (t. 1) i 1802 (t. 2).

W świecie, gdzie dominują wirtualne zasoby, warto pamiętać o niezastąpionym skarbie papierowych książek, czasopism i publikacji specjalnych. Księgozbiór Biblioteki Geologicznej PIG-PIB to klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości geologii w Polsce.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

bilbioteka3