Dyrektor PIG-PIB na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Surowcom mineralnym poświęcony był jeden z paneli dyskusyjnych Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jaki odbywał się w Katowicach. Uczestniczył w nim prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Rozmawiano, między innymi o roli surowców mineralnych w kontekście transformacji energetycznej i rozwoju technologii oraz bezpieczeństwie surowcowym kraju. Wśród ekspertów panelu byli także: prof. dr hab. Krzysztof Galos - Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. inż. Herbert Wirth z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Zbigniew Łukaszczyk z Politechniki Śląskiej.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących. Ideą Kongresu jest integracja europejskich przedsiębiorców, budowanie wśród nich świadomości wartości wspólnoty oraz nakreślenie kierunku działań Europy. Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej istotne tematy dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

kilku mężczyzn w garniturach bierze udział w dyskusji panelowej w dużej skali

Paneliści od lewej: prof. dr hab. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju, dr hab. Zbigniew Łukaszczyk; prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB; prof. dr hab. inż. Herbert Wirth oraz Jerzy Dudała – moderator

Dyskusję o surowcach rozpoczęło przypomnienie, że kwestię surowców i kształtowania polityki surowcowej państwa regulują: przyjęta dwa lata temu Polityka Surowcowa Państwa oraz rozporządzenie UE „Critical Raw Materials Act” zawierający listę 34 surowców krytycznych i 17 strategicznych.

- Punktem wyjścia muszą być dobre prognozy zapotrzebowania na surowce, których w Polsce mamy ponad 100 o bardzo różnym znaczeniu gospodarczym – powiedział prof. K. Galos, Główny Geolog Kraju. – Uważamy w resorcie, że należy przyjąć listę surowców strategicznych i krytycznych dla Unii Europejskiej jako naszą, natomiast będziemy też musieli pamiętać o stworzeniu listy surowców kluczowych dla polskiej gospodarki. I to są punkty wyjścia: prognozy zapotrzebowania i listy surowców, które są najważniejsze.

Jednym z omawianych zagadnień był też klimat inwestycyjny w gospodarce zasobami mineralnymi Polski. Dyskutowano, między innymi o tym, jakie są niezbędne czynniki sprzyjające zainteresowaniu inwestorów. 

- Jestem gorącym zwolennikiem budowania dobrego klimatu inwestycyjnego dla sektora wydobywczego i zdaję sobie sprawę, że inwestorom brakuje wielu rzeczy, jak choćby zrozumienia społecznego o randze i znaczeniu sektora wydobywczego i przetwórczego dla współczesnych cywilizacji – powiedział prof. dr. hab. K. Szamałek, dyrektor PIG-PIB. – Dziwię się brakowi publicznych działań objaśniających, że wszystkie elementy infrastruktury ułatwiającej nam życie są wynikiem działalności sektora mineralnego. Polityczne podejście do tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego zmieniło się za sprawą nowego rządu, ale nie widzę różnic w podejściu społecznym i tu jest wiele do zrobienia. Uważam, jako naukowiec, że każdemu przedsiębiorcy, który wykaże chęć zainwestowania pieniędzy w poszukiwanie perspektyw złożowych i złóż kopalin, trzeba dać zielone światło. Natomiast zgoda lub jej brak na zagospodarowanie złóż i wydobywanie kopalin powinno być nadal analizowane przez państwo pod kątem zgodności z interesem czy bezpieczeństwem państwa.

mężczyzna w garniturze z mikrofonem w ręku wypowiada sie w dyskusji

Odpowiedzi udziela prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Priorytetem dla PIG-PIB w kwestii zabezpieczania surowcowego kraju jest przygotowywany corocznie „Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski”. Opracowanie jest upubliczniane i trafia dodatkowo do radców handlowych wszystkich ambasad. – To jest oręż planistyczny do budowania strategii zabezpieczenia surowcowego państwa i informacja wyprzedzająca czego można się spodziewać i jakie kierunki działań inwestycyjnych należy podjąć żeby potwierdzić prognozy państwowej służby geologicznej – wyjaśnił dyrektor K. Szamałek. – Pod względem rozpoznania geologicznego Polska należy do jednego z najlepiej rozpoznanych krajów Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy zorganizowano po raz szesnasty. Wydaje się, że zakładany przez organizatorów cel, czyli próba uniesienia ciężaru trudnych tematów związanych z coraz bardziej złożoną geopolityką i sytuacją międzynarodową został osiągnięty. Świadczy o tym ilość zrealizowanych paneli dyskusyjnych podejmujących bardzo szerokie spektrum tematów oraz udział polskich i międzynarodowych ekspertów.

Tekst: Artur Baranowski
Zdjęcia: Michał Rolka