PIG-PIB na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU) w Wiedniu

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (The General Assembly 2024 of the European Geosciences Union - EGU) jest największym i najważniejszym europejskim wydarzeniem dotyczącym geologii i dziedzin pokrewnych. Coroczna konferencja, która odbyła się w Wiedniu w dniach 15-19 kwietnia 2024 r. w formie hybrydowej przyciągnęła niemal 21 tysięcy naukowców ze 116 krajów, w tym również kilkuosobową reprezentację pracowników PIG-PIB. Łącznie zgłoszono niemal 19 tysięcy referatów, które zaowocowały 1044 sesjami. Podczas wydarzenia prezentowali się też wystawcy z całego świata związani z naukami o Ziemi.

EGU jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowców pracujących i prowadzących badania w dziedzinie nauk o Ziemi oraz pokrewnych. Zgromadzenie Ogólne EGU jest forum, na którym naukowcy, zwłaszcza początkujący mogą prezentować swoje prace i omawiać pomysły z ekspertami z konkretnej dziedziny. Sesje, zebrane w grupy tematyczne były bardzo zróżnicowane i obejmowały szerokie spektrum zagadnień.

duża hala wystawiennicza ze stoiskami

Konferencja była doskonałym miejscem do poszerzania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań państwowej służby geologicznej, a także do nawiązywania kontaktów naukowych. Jednym z ważniejszych zagadnień był temat publikacji i udostępniania danych FAIR (Findable Accesible Interoperable Reusable), danych otwartych i nowych technologii w badaniach naukowych i przetwarzaniu danych, takich jak uczenie maszynowe (Machine Learning) i sztuczna inteligencja (Artificial Inteligence). Podczas konferencji EGU odbyły się także sesje popularyzujące projekt europejski Geological Service for Europe (GSEU) i strategie badawcze.

Z wartych podkreślenia tematów konferencji był również wątek geoetyki w badaniach naukowych na każdym etapie, od koncepcji, przez sam proces badawczy i publikację wyników. Przyznano także szereg nagród i medali, które miały przedstawić wyróżniających się badaczy oraz osoby, których działalność przysłużyła się do rozwojowi wiedzy i technologii. Wśród nagrodzonych znalazł się Francois Robida (BRGM), jeden ze współtwórców inicjatywy OneGeology.

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy reprezentowały cztery osoby (Urszula Stepień, Marta Adamuszek, Marek Jarosiński, Mariusz Fiałkiewicz), które podczas konferencji wystąpiły z następującymi prezentacjami i posterami:

 • Marek Jarosiński, Kinga Bobek, Radomir Pachytel, prezentacja pt. „Geomechanical models of the shale sequence of the Baltic Basin (Poland): possible case of elastic properties degradation and viscous stress relaxation”
  DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-20951

 • Marta Adamuszek, Jessica Barabasch, Janos L. Urai, Marcin Dąbrowski, prezentacja pt. „Folds in evaporites. What can we learn about the rock-salt rheology?”
  DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-17484

 • Mariusz Fiałkiewicz, Marcin Olkowicz, Bartłomiej Grochmal, Marcin Dąbrowski, Bernhard Grasemann, Oscar Fernandez, poster pt. ”Kinematic modelling of fold and thrust structures in anisotropic layered rocks in examples from the Northern Calcareous Alps (Eastern Alps, Austria)”
  DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-16686

 • Marta Adamuszek, Marcin Olkowicz, Marcin Dąbrowski, Mariusz Fiałkiewicz, Bartłomiej Grochmal, Thomas Leitner, Oscar Fernandez, poster pt. “Deformation structures in the evaporitic melange. Case study from the Altaussee salt mine”.
  DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-6744

 • Urszula Stępień, Katarzyna Jóźwik, Marcin Słodkowski, Dariusz Gałązka poster pt. „The art of geological mapping in a precisely defined world: do only extreme environments pose a challenge for 2D geological mapping?
  DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-3411

Strona internetowa wydarzenia: https://www.egu24.eu/

Tekst i zdjęcia: Urszula Stępień