Półfinał Konkursu "Nasza Ziemia" w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB

25 kwietnia 2024 r. w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach odbył się półfinał jubileuszowej XXV edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Na krańcach Ziemi”. Uczestnicy z 58 placówek z województw świętokrzyskiego i łódzkiego zgłosili łącznie 431 prac plastycznych oraz 47 prac teoretycznych.

Prace plastyczne charakteryzowały się wyjątkową kreatywnością i różnorodnością technik prezentacji. W kategorii teoretycznej najwięcej, bo aż 35 prac, dotyczyło tematu "Wyprawa na krańce Ziemi – w poszukiwaniu niezwykłych miejsc na Ziemi”.

grupa dorosłych i dzieci pozuje do zdjęcia w sali muzealnej

Uczestnicy półfinału XXV edycji Konkursu w Oddziale Świętokrzyskim

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: konkurs plastyczny (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych) oraz konkurs wiedzy geologicznej, rozgrywany na dwóch poziomach (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Przed oficjalnym wręczeniem nagród laureaci z dwóch poziomów wiedzy zmierzyli się z testem.

uczniowie piszący w skupieniu test wiedzy

Konkursowe zmagania uczestników z testem wiedzy geologicznej

Następnie uczniowie i ich opiekunowie w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników mieli okazję zwiedzić Muzeum Geologiczne przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB.

mężczyzna oprowadza uczestników po wystawie w muzeum geologicznym

Zwiedzanie Muzeum Geologicznego w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB

Rozpoczęcie głównej części uroczystości należało do zastępcy dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego, dr. inż. Marcina Kosa, który przywitał zgromadzonych gości i wyraził wdzięczność sponsorom za ufundowanie nagród.

mężczyzna wręcza dyplom innemu mężczyźnie

Dr Marcin Kos, zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB wręcza Mateuszowi Turkowi, Dyrektorowi Kopalni Gipsu "Leszcze" S.A. podziękowanie za ufundowanie nagród w konkursie geologicznym

Po prezentacji statystyk konkursu przyszedł czas na najbardziej oczekiwaną część wydarzenia – wręczenie nagród laureatom. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

mężczyzna w górniczym mundurze wręcza nagrodę młodej uczestniczce konkursu

Geolog górniczy Mateusz Szymanowski wręcza nagrodę ufundowaną przez Holcim Kruszywa Sp. z o.o.

trzy dorosłe osoby i jedno dziecko pozują do zdjęcia. Dziecko trzyma w ręku dyplom okolicznościowy

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB pragnie jeszcze raz podziękować patronom:

 • Rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego,
 • Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty,
 • Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty,
 • Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego,

a także sponsorom:

 • Dyrektorowi Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB,
 • Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A.,
 • Holcim Kruszywa Sp. z o.o.,
 • Kopalni Dolomitu Radkowice Cementowni Warta S.A,
 • Grupie PBI Sp. z o.o.,
 • LHOIST Bukowa Sp. z o.o.,
 • Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu,
 • WKG Sp. z o.o.,
 • Świętokrzyskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk Geologicznych,
 • Stowarzyszeniu Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach,
 • Oddziałowi Świętokrzyskiemu PTGeol.

Galeria zdjęćTekst: Ewelina Bąk, Agnieszka Milianowicz
Zdjęcia: Olgierd Pedrycz