Relacja z konferencji CETEG - 20th Jubilee Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups

Kolejny raz pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wzięli udział w przygotowaniu corocznej, międzynarodowej konferencji Central European Tectonic Studies Groups (CETEG). Tym razem była to jubileuszowa 20. edycja tej konferencji, która odbyła się w dniach 24-27 kwietnia 2024 r. w Srebrnej Górze w Sudetach.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego, przy współudziale Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Organizacyjnego wsparcia udzieliło również Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich.

Początki tej tektonicznej konferencji sięgają lat 80. XX wieku, zaś od 2003 r. odbywa się ona co roku pod obecną nazwą naprzemiennie w Czechach i Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech. Tegoroczny CETEG był już drugim spotkaniem zainteresowanych problematyką tektoniczną geologów z naszego regionu Europy, które odbyło się pod egidą Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Udział w konferencji wzięły 93 osoby reprezentujące instytucje naukowe, przemysł oraz służby geologiczne z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec, Francji i Tajwanu. Oprócz pracowników nauki i specjalistów z przemysłu zajmujących się tektoniką, wśród uczestników byli również studenci, doktoranci i stypendyści (m.in. z krajów Bliskiego Wschodu).

Konferencję rozpoczęły i zakończyły interesujące sesje terenowe na terenie Sudetów i bloku przedsudeckiego zatytułowane:

  1. From Neoproterozic sedimentation on the peri-Gondwanan extended shelf to the Variscan collision of terranes - the history preserved in the Kamieniec Metamorphic Belt and the Doboszowice Metamorphic Complex,

  2. Late- to post-Variscan structural evolution of tectonic grabens on top of the Góry Sowie Massif.

Podczas dwóch dni sesji stacjonarnych przedstawiono 37 referatów oraz 55 posterów o tematyce z zakresu m.in. geologii strukturalnej, tektoniki, geologii regionalnej, petrologii skał krystalicznych i osadowych, sedymentologii, geologii złożowej i geozagrożeń.

W konferencji aktywny udział wzięli pracownicy PIG-PIB, wygłaszając 6 referatów, prezentując 12 posterów i prowadząc pokonferencyjną sesję terenową. Reprezentowane były też służby geologiczne innych krajów CETEG, w tym, tradycyjnie, w konferencji wziął udział dyrektor Czeskiej Służby Geologicznej, dr Zdeněk Venera. Wprowadzające do poszczególnych sesji wykłady na zaproszenie wygłosili: Karel Schulmann (Uniwersytet w Strasburgu oraz Czeska Służba Geologiczna), Stanisław Mazur (ING PAN), Pavla Štipska (Czeska Służba Geologiczna), Jarosław Majka (AGH oraz Uniwersytet w Uppsali), Naiara Fernandez (Niemieckie Centrum Badawcze Nauk o Ziemi w Poczdamie), Jonas Kley (Uniwersytet w Getyndze), Marek Jarosiński (PIG-PIB) oraz Ivo Baroň (Czeska Akademia Nauk).

Wzorem poprzednich lat, podczas konferencji spośród młodych naukowców (nieposiadających jeszcze stopnia doktora) wyłoniono autorów najlepszych prezentacji referatowych i posterowych. Laureatami wystąpień ustnych zostali: Máté Velky (Uniwersytet Eötvösa w Budapeszcie), Thanh-Tùng Nguyễn (Narodowy Uniwersytet Centralny w Tayouan na Taiwanie) i Małgorzata Nowak (Uniwersytet Wrocławski). Wśród nagrodzonych za przedstawienie posterów znaleźli się: Sadegh Adineh (Czeska Akademia Nauk), Martin Šuťjak (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i Kamil Bulcewicz (PIG-PIB oraz Uniwersytet Wrocławski).

Uroczystym zwieńczeniem konferencji było podsumowanie naukowej kariery Profesora Pawła Aleksandrowskiego z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu – wieloletniego, aktywnego uczestnika i współorganizatora konferencji CETEG – w 40. rocznicę obrony doktoratu w ośrodku Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. Prezentację bogatego dorobku Profesora przygotowali jego przyjaciele, a w ich imieniu przedstawił ją jego bliski współpracownik, prof. Stanisław Mazur, zarazem obecny dyrektor ING PAN.

Przebieg konferencji, jej wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, w tym atrakcyjne wydarzenia towarzyszące spotkały się z dużym uznaniem uczestników. Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie CETEG było doskonałą okazją do podtrzymania cennych kontaktów naukowych, a dla młodszych uczestników – do ich trwałego nawiązania. Okazało się ono również ważnym bodźcem integracyjnym dla polskich geologów. Pierwszy raz od wielu lat udało się zgromadzić na konferencji tematycznej grono przeszło czterdziestu czynnych zawodowo polskich naukowców zajmujących się geologią strukturalną i tektoniką. Grupę tę przedstawia jedna z poniższych fotografii.

Podziękowania za prace przy organizacji 24th CETEG Meeting należą się członkom komitetów organizacyjnego i naukowego: Marcie Adamuszek, Marcie Tomaszczyk, Marcinowi Olkowiczowi, Jackowi Szczepańskiemu, Marcinowi Dąbrowskiemu, Mirosławowi Jastrzębskiemu, Bartłomiejowi Grochmalowi, Kamilowi Bulcewiczowi, Małgorzacie Nowak i Aleksandrowi Kowalskiemu.

Materiały konferencyjne zawierające abstrakty wystąpień i przewodniki sesji terenowych można znaleźć stronach CETEG i PTGeol:

Tekst: Rafał Sikora, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

grupa osób ubranych terenowo podczas wycieczki geologicznej

Uczestnicy przedkonferencyjnej sesji terenowej w odsłonięciu łupków łyszczykowych w Kamieńcu Ząbkowickim. Objaśnia Sławomir Ilnicki z Uniwersytetu Warszawskiego (fot. A. Kowalski)

grupa osób pozujących do zdjęcia na schodach przed budynkiem

Polscy uczestnicy konferencji. Tego typu wspólne ujęcia przechodzą do historii geologii w Polsce (fot. M. Mendecki)

grupa osób w sali dyskutuje przy poszczególnych posterach

Sesje posterowe są ważnym elementem współczesnych konferencji naukowych (Fot. A. Głuszyński)

trzy osoby pozują do zdjęcia, dwie z nich trzymają w ręku dyplomy z wyróżnieniem

Wyróżnienia za prezentację i poster otrzymali Małgorzata Nowak (UWr) i Kamil Bulcewicz (PIG-PIB, UWr), doktoranci prof. Jacka Szczepańskiego (UWr). Wyróżnienie dla Kamila to również uznanie dla projektu badawczego prowadzonego w PIG-PIB (kier. Rafał Sikora) we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim: „Zapis metamorfizmu wysokich ciśnień i niskich temperatur w sekwencji skalnej otworu Kobierzyce-1 w nawiązaniu do waryscyjskiej kolizji terranów Saksoturyngii i Brunowistulikum”(Fot. S. Ilnicki)

grupa osób pozujących do zdjęcia w terenie

Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja pokonferencyjna prowadzona przez Aleksandra Kowalskiego z PIG-PIB (Fot. K. Bulcewicz)

kilka rollapów reklamowych stojących w sali

Ważna jest również promocja instytucji współorganizujących oraz lokalnej społeczności. Wsparcia konferencji udzieliło Centrum Kultury i Turystyki z Ząbkowic Śląskich (Fot. R. Sikora)