Pożegnanie dr Jadwigi Serafin-Radlicz

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Jadwigi Serafin-Radlicz, emerytowanej pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego.

jadwiga radlicz

Śp. dr Jadwiga Serafin-Radlicz

Dr Jadwiga Serafin-Rawicz urodziła się 2 maja 1928 roku w Nowym Sączu. W 1950 roku rozpoczęła studia w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Ukończyła je 1955 roku, uzyskując stopień magistra. W 1969 roku Rada Naukowa Instytutu Geologicznego nadała jej tytuł doktora.

Pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym rozpoczęła 1 września 1955 roku w Zakładzie Złóż Kruszców. Po reorganizacji przeniesiona została do Zakładu Złóż Rud Metali Nieżelaznych, gdzie zajmowała się problemami związanymi z poszukiwaniem złóż rud przy pomocy badań geochemicznych, a szczególnie hydrochemicznych. Jej prace w znacznym stopniu przyczyniły się do wytyczenia najwłaściwszych kierunków poszukiwań złóż rud niklu w Sudetach. W 1963 roku została powołana na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego.

W 1970 roku otrzymała zespołową nagrodę Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki za „Opracowanie nowej metody poszukiwań i rozpoznania złóż rud cynku i ołowiu”. Została odznaczona m. in. Złotą odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii.

Była zaangażowana w tworzenie NSZZ Solidarność, a w czasie stanu wojennego działała na rzecz osób represjonowanych.

W 1983 roku dr Jadwiga Serafin-Radlicz zakończyła pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym, przechodząc na emeryturę. Zmarła w wieku 95 lat.

Mężowi dr. Krzysztofowi Radliczowi oraz Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 maja 2024 r. o godz. 14.00 mszą w Kościele św. Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim.