Spotkanie służb geologicznych w Geoparku Łuk Mużakowa

24 kwietnia 2024 r. w transgranicznym, polsko-niemieckim Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa odbyło się spotkanie przedstawicieli służb geologicznych Polski, Saksonii i Brandenburgii. Zainicjowane przez Geopark wydarzenie miało na celu stworzenie platformy współpracy i wymiany informacji oraz poświęcone było zagadnieniom związanym z edukacją geologiczną i geoturystyką. Spotkanie zorganizowane zostało na zaproszenie Geoparku Łuk Mużakowa w jego siedzibie w Klein Kölzig. PIG-PIB reprezentowały dr Katarzyna Szadkowska i mgr Magdalena Furca z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu.

Omówione zostały między innymi pomysły na obchody 20-lecia Światowej Sieci Geoparków (2024 r.), 10-lecia nadania tytułu UNESCO dla Geoparku Łuk Mużakowa (2025 r.) oraz na świętowanie Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności (obchodzone corocznie 6 października) i włączenie podejmowanych przez Geopark działań w planowane przez PIG-PIB kalendarium wydarzeń.

Dyskutowano także o możliwościach zaangażowania się służb geologicznych w imprezy popularnonaukowe odbywające się na tym terenie. Poruszono kwestie związane z udostępnieniem danych o geostanowiskach i ścieżkach edukacyjnych z obszaru Geoparku na potrzeby promocji geoturystyki przez PIG-PIB. Geopark przedstawił także podsumowanie misji rewalidacyjnej UNESCO, która miała miejsce w 2023 r. i w której jako obserwatorzy z ramienia państwowej służby geologicznej uczestniczyli Pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB.

Trwające podczas spotkania rozmowy po raz kolejny pokazały, jak istotna jest potrzeba uregulowania po stronie polskiej działalności geoparków pod względem formalnym, tj. powołania Komitetu ds. Geoparków, tak jak ma to miejsce w innych krajach i jak jest zalecane przez UNESCO. Umożliwiłoby to bardziej skuteczne wsparcie rozwoju idei geoparków w Polsce oraz lepszą widoczność i prowadzenie działań na forum międzynarodowym.

Uczestnicy spotkania ustalili, że w ramach zainicjowanej grupy roboczej spotkają się ponownie w tym roku w celu uściślenia możliwych tematów współpracy oraz przygotowania kolejnego spotkania, tym razem z dyrektorami: Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB oraz służb geologicznych Saksonii i Brandenburgii.

Warto podkreślić, że w ramach trwającego zadania psg pn. Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka PIG-PIB zawarł w bieżącym roku "Porozumienie o współpracy z Geoparkiem UNESCO Łuk Mużakowa w zakresie upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności".

fragment powierzchni ziemi widziany z drona

Fragment Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa widziany okiem drona

Tekst: Katarzyna Szadkowska, Magdalena Furca
Zdjęcia: Marcin Olkowicz, PIG-PIB

logo sfinansowano nfosigw

 

Udział w spotkaniu został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania psg pn. „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka”.