Zapraszamy na wykład o rekultywacji i odbudowie terenów zdegradowanych

20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 zapraszamy do wysłuchania referatu pt. „Rekultywacja i ekologiczna odbudowa terenów pogórniczych kopalni odkrywkowych w USA”. Wykład wygłosi pani dr Anna Krzyszowska-Waitkus, emerytowana profesor Uniwersytetu Wyoming (USA), ekspert rządu Chin.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 4 (wejście od ul. Wiśniowej), w sali im. E. Rühlego (gmach im. J. Wyżykowskiego).

Udział w spotkaniu będzie możliwy także w trybie zdalnym.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM3YjA3YWEtZmFjMi00MjkzLWI2MGQtMzIwYzk2YjhkZWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22b22fda99-ceef-40fc-a2d0-a816ba2af371%22%7d

Serdecznie zapraszamy!