Zapraszamy na promocję ścieżki geoedukacyjnej: Kopalnia pirytu "Staszic" w Rudkach

22 maja 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach (gmina Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie) w godz. 11.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie promocyjne nowej ścieżki geoedukacyjnej, której koncepcję opracowali specjaliści z Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Kielcach.

Ścieżka geoedukacyjna "Kopalnia Pirytu Staszic w Rudkach" będzie mieć długość około 1,5 km. Na jej trasie ustawionych zostanie 10 tablic informacyjnych, prezentujących budowę geologiczną, bogactwa naturalne, przyrodę, archeologię i dzieje eksploatacji rud żelaza w Rudkach.

Złoża rud żelaza w Rudkach k/Nowej Słupi odkrył w 1922 roku pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego prof. Jan Samsonowicz. Rozpoczętą w 1925 roku eksploatację prowadzono przez prawie 50 lat, do 1973 roku. Wydobywany tu surowiec był wykorzystywany do produkcji żelaza i kwasu siarkowego.

Złoże pirytu w Rudkach było znane już w czasach rzymskich, o czym świadczy położony na głębokości kilkunastu metrów stary chodnik eksploatacyjny, pochodzący prawdopodobnie z I – III w. n.e. To najstarsza znana, podziemna kopalnia rud na ziemiach polskich.

Miejsce wydarzenia: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8.

Przewidziana jest także prezentacja trasy ścieżki geoedukacyjnej i spotkanie integracyjne na terenie Gminnego Targowiska w Rudkach.

grafika ilustracyjna

logo sfinansowano nfosigw

 

Koncepcję ścieżki opracowano w ramach zadania: „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.