PIG-PIB odnowił porozumienie o współpracy z Chińską Służbą Geologiczną

W dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie miało miejsce spotkanie pomiędzy delegacjami Państwowej Służby Geologicznej (PSG) oraz Chińskiej Służby Geologicznej (CGS), podczas którego odnowiono umowę o wzajemnej współpracy.

Stronę Polską reprezentowali: dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju prof. dr hab. Stanisław Mikulski, kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz oraz specjaliści: Radomir Pachytel, dr Michał Tomczak, dr Grzegorz Uścinowicz, dr Zbigniew Małolepszy i przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Magdalena Gucwa-Rydelek.

Stronę Chińską reprezentowali: Xu Xueyi – zastępca prezydenta z CGS, Zhang Haiqi – dyrektor generalny departamentu badań geologiczny CGS, Xing Lixia - zastępczyni dyrektora Oddziału Geologii Morza Guangzhou CGS, Li Wei – dyrektorka oddziału współpracy zagranicznej, departament nauki, technologii i współpracy międzynarodowej CGS oraz Zhang Jinpeng - pracownik naukowo- badawczy Oddziału Geologii Morza Guangzhou CGS.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje obu stron dotyczące:

 • struktury i zakresu działalności PIG-PIB,
 • polskiego programu badań podmorskich złóż siarczków masywnych,
 • modelowania geologicznego i przeglądarki trójwymiarowych modeli geologicznych Geo3D,
 • surowców mineralnych w Polsce,
 • geologii i historii Morza Bałtyckiego.

Strona chińska zaprezentowała ogólne informacje o CGS oraz historię współpracy pomiędzy służbami.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja pozwalająca ustalić priorytetowe kierunki współpracy:

 • wspólne rejsy i badania na morzu,
 • szkolenie pracowników PIG-PIB w zakresie metod badań głębinowych i obsługi sprzętu,
 • wiercenie osadów MAR za pomocą platformy MeBo do pozyskiwania danych z dna morskiego (CGS),
 • udostępnianie materiałów badań i urządzeń analitycznych,
 • wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, wyposażenia i konserwacji statków badawczych,
 • wspólne projekty naukowe i publikacje oraz konsultacje w zakresie regulacji United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), International Seabed Authority (ISA), a także działań Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP).

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w sali głównej Biblioteki Geologicznej PIG-PIB. Porozumienie z CGS obowiązywać będzie przez 5 lat w zakresie:

 • geologii regionalnej i oceny zasobów mineralnych; rozpoznania geofizycznego zasobów mineralnych i wód podziemnych,
 • osadów mórz marginalnych i procesów brzegowych,
 • eksploracji obszarów głębokomorskich i oceny oddziaływania na środowisko,
 • globalnych zmian klimatu; badań środowiskowych,
 • złóż węglowodorów, systemów naftowych i procesów zachodzących w złożach,
 • energii geotermalnej,
 • geologicznego składowanie dwutlenku węgla,
 • geozagrożeń pochodzenia naturalnego i wynikających z działalności człowieka,
 • kartografii 3D w geologii, modelowania geologicznego oraz kartografii prognostycznej,
 • zaawansowanych metod i technologii w naukach geologicznych wykorzystujących analitykę Big Data, przetwarzanie w chmurze internetowej, Data Mining, machine learning i sztuczną inteligencję.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Muzeum Geologiczne, bibliotekę oraz obejrzeć laboratorium z mikrosondą jonową SHRIMP IIe.

grupa osób z uroczystych strojach podczas zawierania porozumienia

Podpisanie umowy pomiędzy Państwową Służbą Geologiczną a Chińską Służbą Geologiczną. Na pierwszym planie, od lewej: dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek oraz Xu Xueyi – zastępca prezydenta CGS

kobieta przedstawia prezentacje w sali ze zgromadzonymi przy stole uczestnikami

Prezentacja Li Wei dotycząca ogólnych informacji o CGS

grupa osób zwiedza laboratorium z nowoczesnym sprzetem

Wizyta w laboratorium mikrosondy jonowej