Pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB z wizytą projektową w Hiszpanii

W dniach 7-10 maja 2024 r. pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu przebywali w Oviedo w Hiszpanii, gdzie wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu REM oraz warsztatach European Coal in Transition: Rising like a phoenix, zorganizowanych przez EURACOAL i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA).

Spotkania międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. Reduction of methane emissions from post mining goafs to minimise their inflow into VAM (REM), współfinansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywają się cyklicznie, a ich celem jest omówienie i koordynacja prac realizowanych przez partnerów projektu, tj. Główny Instytut Górnictwa – PIB (lider konsorcjum), Instytut Nafty i Gazu – PIB, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Państwowy Instytutu Geologiczny – PIB, Universidad de Oviedo UNIOVI (Hiszpania) i Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani (Rumunia).

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali pracownicy Oddziału Górnośląskiego: dyrektor dr Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska, Jerzy Hadro i Grzegorz Suszka. Spotkanie odbyło się w siedzibie Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.

Omówione zostały wyniki prac zadań realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum oraz plany na najbliższy czas. Ze strony PIG-PIB Jerzy Hadro przedstawił wyniki prac wykonanych przez Oddział Górnośląski w ramach zadania pn. Identification of methane accumulation locations in reservoirs for its capture by a reduced methane content installation – less than 30% at JSW ("Pniówek" mine) and Romanian Jiu Valley mine.

mężczyzna wygłasza prezentację przed grupą słuchaczy w sali

Prezentacja Jerzego Hadro z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB na spotkaniu poświęconemu projektowi REM. Fot. Janusz Jureczka

Warsztaty European Coal in Transition: Rising like a phoenix zorganizowane zostały w zabytkowej przestrzeni dawnej kopalni węgla kamiennego Sotón w San Martín del Rey Aurelio, ok. 40 km na południowy wschód od Oviedo. Górnictwo węgla kamiennego rozwijało się w tym regionie od połowy XIX w., a jego zmierzch i likwidacja przypadają na lata 90. XX w i początek XXI w. Po zamknięciu kopalni w 2012 r. powołano w jej zabudowaniach Centrum Historii i Pamięci Górnictwa (CEMM), a w 2014 r. kilka obiektów zostało uznanych za pomniki kultury. Obecnie znajduje się tu muzeum wraz z trasą podziemną prowadzącą dawnymi chodnikami, prezentujące bogatą historię górnictwa w Asturii, a także centrum konferencyjne. Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego zalicza Pozo Sotón do 100 najbardziej reprezentatywnych elementów dziedzictwa przemysłowego w Hiszpanii. Od 1967 roku Pozo Sotón należy do państwowego przedsiębiorstwa Hulleras del Norte Sociedad Anónima (HUNOSA), gospodarza i współorganizatora warsztatów.

budynek kopalni i miejsce pamięci przed nim z płytami upamiętniającymi

Pozo Sotón, miejsce pamięci. Fot. Janusz Jureczka

grupa ludzi pozujących do zdjęcia na tle budynku kopalni

Pozo Sotón, uczestnicy konferencji European Coal in Transition: Rising like a phoenix z PIG-PIB, GIG-PIB, INiG-PIB I JSW S.A.

Celem warsztatów European Coal in Transition: Rising like a phoenix była promocja działań Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Przedstawiciele Komisji Europejskiej prezentowali priorytety Unii Europejskiej w zakresie badań związanych z węglem i sprawiedliwą transformacją. Odbyły się ponadto dwa panele dyskusyjne, m.in. na temat rozporządzenia UE w sprawie redukcji emisji metanu w energetyce oraz wpływu tych regulacji na europejski przemysł wydobywczy.

W drugiej części konferencji omówione zostały dwa największe projekty finansowane w ramach ostatnich konkursów RFCS – Repurposing a former coal mine: Green hydrogen for the transport sector using the circular economy coupled with the heating sector (MINE-TO-H2) oraz Reduction of methane emissions from post mining goafs to minimise their inflow into VAM (REM).

Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez naszych hiszpańskich gospodarzy na wycieczkę do nadmorskiej miejscowości Aroncés oraz na malowniczą Playa de Aguilar, położoną nad Zatoką Biskajską.

grupa osób pozujących do zdjęcia na plaży

Uczestnicy spotkania na Playa de Aguilar. Fot. Agustin Menendez Diaz

Tekst: Katarzyna Strzemińska