Geospatial World Forum 2024 z aktywnym udziałem pracowników PIG-PIB

W dniach 13-16 maja 2024 r. w Rotterdamie (Holandia) odbyło się Geospatial World Forum 2024 pt. Geospatial transition: powering the world economy. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowany był przez dwie uczestniczki z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej: dr Katarzynę Derkowską i mgr inż. Annę Januszewską.

Geospatial World Forum (GWF) to coroczne zgromadzenie specjalistów i liderów z zakresu geoprzestrzenności reprezentujących politykę publiczną, krajowe agencje mapowe, przedsiębiorstwa sektora prywatnego, branżę kosmiczną, organizacje wielostronne i rozwojowe, instytucje naukowe i akademickie oraz użytkowników przedsiębiorstw rządowych i służb obywatelskich.

dwie kobiety stoją na tle ekranu z prezentacją

Przedstawicielki PIG-PIB. Z lewej - dr Katarzyna Derkowska, z prawej - mgr inż. Anna Januszewska
 

Dr Katarzyna Derkowska i mgr inż. Anna Januszewska z PIG-PIB w towarzystwie specjalistów z całego świata zaprezentowały wystąpienie pt.: „Countrywide program for circular economy in Poland – historical mining heaps assessment results and perspectives”, w nawiązaniu do jednego z filarów sesji ESG pn. „Monitoring and disclosing resource utilisation, waste and negative impact generation on environment”.

kobieta wygłasza prezentację do mikrofonu

Dr Katarzyna Derkowska

Prelegentki w swoim wystąpieniu podkreśliły znaczenie szeroko zakrojonego projektu inwentaryzacji hałd pogórniczych i hutniczych w kontekście społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

kobieta na tle ekranu przemawia do zgromadzonej publiczności

Mgr inż. Anna Januszewska podczas wystąpienia

Skupiona na zagadnieniach geoprzestrzennych konferencja była także dobrą okazją do nawiązania licznych kontaktów służbowych i zapoznania się z najnowszymi trendami dotyczącymi pracy z danymi satelitarnymi i możliwością pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych.

grafika ilustracyjna

Program sesji z udziałem przedstawicielek PIG-PIB

Tekst: Katarzyna Derkowska i Anna Januszewska

grafika ilustracyjna