PIG-PIB na XXXI Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej „Awarie Budowlane”

W dniach 20-24 maja 2024 r. w Międzyzdrojach odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”. W wydarzeniu wzięło udział około 450 osób – naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej. W konferencji wzięli także po raz pierwszy udział geolodzy inżynierscy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.


uczestnicy konferencji w sali słuchają prelekcji

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowych

Podczas wydarzenia poruszano tematykę związaną z awariami i katastrofami budowlanymi występującymi w Polsce i na świecie. Prezentowano zagadnienia dotyczące diagnostyki konstrukcji, przyczyn katastrof oraz ich zapobieganiu. Ponadto poruszano tematykę oceny i analizy procesów projektowych. Oprócz sesji tematycznych, podczas drugiego dnia konferencji odbyła się sesja specjalna współorganizowana z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Elektrownie Jądrowe”, podczas której prezentowano różne aspekty związane z realizacją elektrowni jądrowych w Polsce.

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowych

Uczestnicy konferencji podczas specjalnej sesji „Elektrownie Jądrowe”

Trzeciego dnia konferencji miały miejsce dwie sesje, w tym jedna pn. „Geotechniczne aspekty awarii”. W prezentowanych referatach i posterach przedstawiono m in. procesy zapadliskowe w rejonie Trzebini, zachowanie się zabudowy podczas trzęsień ziemi w Turcji, wpływ niewystarczającego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych czy błędów wykonawczych prac budowlanych na awarie budowlane.

W trakcie konferencji przedstawiciele PIG-PIG prowadzili stoisko promocyjno-informacyjne, na którym prezentowano dostęp do danych geotermalnych oraz geologiczno-inżynierskich na portalu mapowym geologia.pgi.gov.pl oraz aplikacji na urządzenia mobilne geolog.pgi.gov.pl. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Eksperci PIG-PIB prezentowali bazy danych dotyczące budownictwa, zwłaszcza Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), w której gromadzone są informacje o otworach wiertniczych oraz wynikach badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów i skał, cyfrowe mapy geologiczno-inżynierskie (MgiP dostępne w zakładce BUDOWNICTWO) oraz mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej (MPGN) w skali 1:50 000 (dostępne w zakładce GEOTERMIA).

stoisko promocyjne z osobami

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej - Katarzyna Boniewska i Szymon Zaręba prezentują zasoby geologicznych baz danych

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Instytut Techniki Budowlanej. Konferencja odbyła się pod patronatami honorowymi m. in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Udział pracowników w XXXI Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej „Awarie Budowlane” oraz stoisko wystawiennicze zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań psg pn.: „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz Właściwości Fizycznych i Mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe)”, „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe” oraz „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024 – 2026 (zadanie ciągłe PSG)”.

grafika ilustracyjna

Dostęp do danych geologicznych:

https://geolog.pgi.gov.pl/

https://geologia.pgi.gov.pl/mapy/

https://baza.pgi.gov.pl/geoportal/uslugi/gis

https://dm.pgi.gov.pl/

https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi

 

Tekst: Katarzyna Boniewska, Izabela Samel, Szymon Zaręba, Edyta Majer
Zdjęcia: Katarzyna Boniewska, Izabela Samel, Szymon Zaręba