Dyrektor PIG-PIB na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Od 10 do 11 czerwca 2024 r. trwał w Łodzi IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Tematem przewodnim była „Dekarbonizacja w gazownictwie”. Odbyło się sześć sesji tematycznych składających się z wykładu wprowadzającego oraz panelu dyskusyjnego. Organizatorzy postawili sobie za cel wypracowanie nowej strategii działań dla rynku gazu w Polsce w zmieniających się warunkach geopolitycznych.
 

Kongres organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, zaliczany jest do grupy najbardziej prestiżowych wydarzeń branżowych. Wynika to z obecności cenionych ekspertów branży gazowniczej, instytutów badawczych, uczelni wyższych i przedstawicieli władz centralnych. Ekspertem uczestniczącym w jednym z paneli był prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Do każdej z sesji sformułowano pytania, na które miała odpowiedzieć debata ekspercka. Podczas sesji pn. „Aktualna polityka UE w zakresie gazownictwa” rozmowa skupiła się na wyjaśnieniu, jaka powinna być optymalna rola paliw gazowych w przyszłym miksie energetycznym kraju oraz jak realizować wdrażanie nowych pakietów regulacyjnych do krajowego systemu prawnego, aby zrównoważyć interesy dostawców i odbiorców?

Druga sesja poświęcona była bezpieczeństwu dostaw paliw gazowych. Specjaliści szukali odpowiedzi na pytanie: W jakich kierunkach należy rozwijać zabezpieczenie dostaw oraz jak budować model rynku, aby ograniczyć interwencję państwa i zapewnić konkurencyjność gospodarki?

W ramach sesji omawiającej Pakiet Wodorowo – Gazowy dyskutowano o tym, czy możemy wytworzyć nowe przemysły skupione wokół wodoru oraz jakie inne technologie, kompetencje i rozwiązania powinny stać się naszą domeną?

Sesję o gospodarce zeroemisyjnej zdominowała dyskusja o tym, jak zdefiniować nową rolę branży gazowej na rynku, z uwzględnieniem rosnącego udziału gazów zdekarbonizowanych, wodoru, biopaliw oraz zmian w sektorze ciepłownictwa i transportu?

Próbowano także nazwać i scharakteryzować determinanty rozwoju przemysłu gazowniczego. W praktyce polegało to na odpowiedzeniu na pytania: Jak pogodzić wizję działania przemysłu wywodzącego się z tradycyjnej gospodarki, z wymogami nowego świata cyfrowego oraz jakie są główne wyzwania w rozwoju infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa i transformacji?

Rozpatrywano także szanse i bariery rozwoju branży gazowniczej. Zastanawiano się, między innymi, jakie przyjąć strategie rozwoju i jaka będzie przyszła rola gazowej infrastruktury sieciowej?

Dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek w otoczeniu panelistów

Dyrektor PIG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (w środku) podczas dyskusji

Dyrektor PIG-PIB omówił projekty realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną w zakresie rozpoznania struktur geologicznych i ich potencjału dla magazynowania dwutlenku węgla i wodoru. Ponadto przedstawił kwestię potrzeby zmian w prawnych regulacjach dotyczących magazynowania gazów w górotworze.

Na koniec Kongresu omówiono wnioski z dyskusji oraz przyjęto je w formie uchwały.

Tekst: Artur Baranowski
Zdjęcie: Organizatorzy (Marcin Pietrzak)

Udział PIG-PIB w Kongresie został zorganizowany w ramach zadania „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024–2026 (zadanie ciągłe PSG)” i został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo sfinansowano nfosigw