Specjaliści PIG-PIB na warsztatach w Turynie

Promocja wykorzystania Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN) oraz przedstawienie założeń kolejnego spotkania European Large Geotechnical Institutes Platform (ELGIP), które ma odbyć się w Polsce, to dwa najważniejsze zadania jakie zrealizowali przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB (PIG-PIB) podczas spotkania ELGIP i warsztatów pn. Mountain Resilience odbywających się w dniach 15-16.05.2024 r w Turynie.

Spotkanie ELGIP odbyło się na Politechnice Turyńskiej (Politecnico di Torino), jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych we Włoszech. Geotechnika jako specjalizacja inżynierii lądowej (Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering), jest istotnym kierunkiem na Politechnice Turyńskiej. Programy geotechniczne koncentrują się na badaniu właściwości gruntów i skał oraz na wsparciu projektowania i budowy fundamentów, tuneli, nasypów, tam i innych konstrukcji, w tym konstrukcji energetycznych takich jak termopale czy termotunele.

uczestnicy warsztatów słuchają wykładu jednego z prowadzących zajęcia

Grzegorz Ryżyński (z prawej) wraz z sekretarzem ELGIP Peterem van den Bergiem omawiają szczegóły międzynarodowych warsztatów Urban Geology & Geotechnics podczas 8. Sympozjum WPGI w Łodzi

Pierwszego dnia odbyły się spotkania dwóch grup roboczych: Energy Geostructure i Sustainability, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele PIG-PIB, a także spotkanie zarządu ELGIP. Grzegorz Ryżyński przedstawił prezentację omawiającą założenia kolejnego spotkania ELGIP, które ma odbyć się w Polsce, podczas międzynarodowej sesji 8. Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej” w Łodzi (wpgi.pgi.gov.pl). Przedstawiono ramową agendę spotkania, w tym wspólne warsztaty ELGIP i EuroGeoSurvey (EGS) pn. Urban Geology & Geotechnics. Przedstawicie ELGIP wyrazili chęć uczestniczenia w warsztatach oraz Sympozjum.

grafika ilustracyjna

Ramowy program 8. Sympozjum WPGI w Łodzi

Warszataty Mountain Resilience skupiały się na wyzwaniach geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich w dobie zrównoważonego rozwoju na obszarach górskich. Omówiono wyzwania oraz strategie działania związane z odpornością obszarów górskich, a także potrzebą objaśniania tamtejszej społeczności kwestii zmian klimatycznych oraz zajęto się tematem zagrożeń geologicznych. Uczestnicy warsztatu, w tym eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dzielili się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, które mogą przyczynić się do budowania bardziej świadomych społeczności zamieszkujących obszary górskie.

Grzegorz Ryżyński wygłosił prezentację pn. Shallow geothermal potential maps for Polish Carpathians. Renewable heating and cooling with the use of GSHP systems as an improvement of resilience of mountain environments, która promowała wykorzystanie Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN) jako narzędzia do prac poprzedzających projektowanie planowanych instalacji gruntowych pomp ciepła na obszarach górskich, w tym uzdrowiskowych o skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych. Mając na uwadze wyjątkowe walory zdrowotno-społeczno-ekonomiczne, obszary te podlegają szczególnej ochronie, ale jednocześnie stoją przed wyzwaniem związanym z zanieczyszczeniem powietrza w szczególności w okresie grzewczym.

mężczyzna na tle ekranu z prezentacją przemawia do siedzącej w pomieszczeniu publiczności

Grzegorz Ryżyński wygłasza prezentację pn. Shallow geothermal potential maps for Polish Carpathians. Renewable heating and cooling with the use of GSHP systems as an improvement of resilience of mountain environments

- Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do nawiązania współpracy z innymi uczestnikami – uważa mgr inż. Grzegorz Ryżyński. - Poruszono takie tematy, jak m in.: wykorzystanie technologii światłowodowej i uczenia maszynowego do monitorowania ruchów masowych, nowoczesnych technologii stabilizacji zboczy przy ruchach masowych, wykorzystywanie skryptów do tworzenia map na terenach górskich czy wykorzystanie danych geofizycznych dla lepszego rozpoznania budowy geologicznej na terach górskich.

ELGIP to założone w 2002 r. stowarzyszenie zrzeszające geo-inżynierów i geologów inżynierskich. W ramach stowarzyszenia aktualnie działa sześć grup roboczych, skoncentrowanych na badaniach rozwojowych dla takich zagadnień, jak: płytka geotermia, infrastruktura transportowa, grunty organiczne, erozja, zrównoważony rozwój oraz adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych. Geolodzy inżynierscy z PIG-PIB wspólnie ze specjalistami z Instytutu Techniki Budowlanej od 2007 r. aktywnie działają w stowarzyszeniu jako Warsaw Geotechnical Laboratory Group.

Zapraszamy do udziału w 8. Ogólnopolskim Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej W Polsce (8. WPGI) https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2024/

 

Tekst: Grzegorz Ryżyński i Marta Szlasa
Zdjęcie: Marta Szlasa

 

Udział pracowników w warsztatach oraz spotkaniach ELGPI został sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań psg pn.: „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną”.

logo sfinansowano nfosigw