39. Konferencja Konsorcjum Informacji Geologicznej z udziałem PIG-PIB

Krajowe raporty służb geologicznych i standardy baz danych to główne tematy 39. Konferencji Geoscience Information Consortium (GIC), która odbyła się w dniach 6-8.05.2024 r. w Utrechcie (Holandia). Na spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wybranych służb geologicznych z całego świata. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB (PIG-PIB) reprezentowała Katarzyna Jóźwik, będąca członkiem międzynarodowego Komitetu Sterującego (GIC).

grupa osób pozujących do zdjęcia

Zdjęcie grupowe uczestników Konferencji GIC

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był raportom poszczególnych służb narodowych. Katarzyna Jóźwik przedstawiła raport z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, który podkreślał osiągnięcia Instytutu w zakresie modernizacji kluczowych systemów dziedzinowych, w tym systemów produkcyjnych podstawowych produktów kartograficznych PIG-PIB i rozbudowy infrastruktury GIS. Mówiła także o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy jakości danych i jej kontroli oraz napotkanych problemach oraz planach PIG-PIB na najbliższą przyszłość.

- Okazuje się, że służby geologiczne na świecie zmagają się z podobnymi problemami, jak te w Europie. Są to m.in. problemy z ciągłością finansowania projektów i różnymi odrębnymi źródłami finansowania na różne dziedziny aktywności (np. Australia), zmiany polityczne mocno wpływające na priorytetowe kierunki działania służb (np. Nowa Zelandia), starzejąca się kadra zawodowa i brak następców z młodszego pokolenia (np. Chiny), problemy wynikające z długu technologicznego i konieczności utrzymania „starych” usług (Australia) – wyjaśniła Katarzyna Jóźwik.

W raportach służb geologicznych powtarzały się niektóre zagadnienia:

  • oficjalna certyfikacja repozytoriów danych (CoreTrustSeal, Zenodo) versus reguły wynikające z FAIR oraz bezpieczne, „zaufane” źródła i usługi danych,
  • przenoszenie infrastruktury i danych przez niektóre służby do rozwiązań „chmurowych” – komercyjnych (np. Oracle) lub państwowych (szczególnie w zakresie przechowywania danych),
  • przykładanie coraz większej wagi do tzw. dziedzictwa geologicznego, w tym historycznych map geologicznych – systematyzowanie i publikowanie zasobów w tym zakresie; udostępnianie tych map bez ograniczeń (Austria, Słowacja) na podstawie zapisów dotyczących praw autorskich mówiących o tym, że prawa te wygasają po 70 latach od śmierci autora,
  • przygotowywanie strategii zarządzania danymi, które szczegółowo opisują cały cykl życia danych od momentu ich utworzenia w projekcie (wg określonych standardów) do publikacji i utrzymania po zakończeniu projektu,
  • prowadzenie działań promocyjnych, m.in. w mediach społecznościowych, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania geologii,
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektach, np. w niemieckiej służbie geologicznej do lepszego „zrozumienia” właściwości skał lub we Francji do budowy „bliźniaka cyfrowego” (digital twin).

Katarzyna Jóźwik podczas Konferencji przedstawiła prezentację dotyczącą cyfrowego repozytorium produktów kartograficznych PIG-PIB budowanego w ramach projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)”. Najwięcej pytań ze strony uczestników spotkania dotyczyło zastosowanych technologii oraz integracji części GIS systemu WPKG z Repozytorium plikowym i katalogową przeglądarką produktów.

Drugiego dnia odbyły się sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom związanym z międzynarodowymi standardami danych, infrastrukturami danych i wiedzy. Omówiono m.in. przykłady wizualizacji danych 3D w różnych formatach, chińską inicjatywę DDE (Deep Time Digital Earth), ekstrakcję danych z kart profili geologicznych za pomocą AI, wyszukiwarkę EGDI, i inne.

Następnie delegatka PIG-PIB poprowadziła tzw. „breakout session”, podczas której uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, w których omawiano zagadnienia dotyczące infrastruktury danych i wiedzy oraz wykorzystania sztucznej inteligencji do ekstrakcji danych z dokumentów.

Tekst: Artur Baranowski

 

Udział przedstawiciela PIG-PIB w konferencji został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został zrealizowany w ramach zadania pn. „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną”.

logo sfinansowano nfosigw