PIG-PIB na XII Kongresie PORT PC

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbył się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Partnerem merytorycznym wydarzenia był PIG-PIB. Przedstawicielka Instytutu przedstawiła możliwości wsparcia branży gruntowych pomp ciepła (GPC), jakie daje projekt „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej (MPGN) w skali 1:50 000”. Ponadto omówiła wyniki statystycznej analizy zbioru danych o mocy GPC na podstawie danych zgromadzonych w Narodowym Archiwum Geologicznym (NAG) i w innych dokumentach geologicznych wykonywanych na potrzeby pozyskania ciepła Ziemi.

- Systemy gruntowych pomp ciepła montowane są w budynkach o różnym przeznaczeniu i wielkości, głównie w zabudowie jednorodzinnej, ale także w obiektach kubaturowych - biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, których moce często osiągają od setek kW aż do kilku Megawatów. Dzięki tym przeliczeniom można rozpatrywać udział gruntowych pomp ciepła w krajowym miksie energetycznym OZE oraz ich możliwy potencjalny wkład w realizację celów strategii PEP2040. – powiedziała Marta Szlasa, która koordynuje zadanie państwowej służby geologicznej p.n. „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej (MPGN) w skali 1:50 000”.

kobieta za mównica przemawia na tle ekranu z prezentacją

Wykład prowadzony przez Martę Szlasę dotyczący "Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej". Fot. Katarzyna Boniewska

 „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej” to interdyscyplinarny projekt łączący naukowe podejście do geologii z branżowym zastosowaniem technologii pomp ciepła.

Mapa stanowi narzędzie GIS umożliwiające każdej zainteresowanej osobie przeglądanie danych dotyczących przewodności termicznej gruntów, które są ważnym aspektem przy projektowaniu gruntowych wymienników ciepła. Można w niej znaleźć zarówno informacje na temat przewidywanej przewodności termicznej gruntów i skał z kilkunastu tysięcy archiwalnych otworów geologicznych i hydrogeologicznych rozsianych po całej Polsce, jak i arkusze map dla wybranych obszarów Polski, obrazujące przewodność termiczną, przewidywaną wydajność gruntowych pomp ciepła oraz możliwości wykonywania tego typu instalacji w zależności od uwarunkowań środowiskowych. Mapa umożliwia również przeglądanie najważniejszych danych z istniejących już instalacji, na podstawie danych zgromadzonych w NAG.

Kongres odbywał się w tym roku pod hasłem „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. Przedstawiciele branży pomp ciepła, instytucji publicznych i naukowcy różnych dziedzin omawiali sytuację rynku, przedstawiali raporty oraz prognozy na najbliższe lata. W trakcie 5 sesji specjaliści z Polski i zagranicy debatowali nad wyzwaniami dla rynku pomp ciepła oraz perspektywami jego rozwoju.

Swoje wykłady przedstawili m.in. Patrick Crombez – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, dr inż. Marek Miara, Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE oraz Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR.

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowych

Sesja inauguracyjna XII Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła prowadzona przez Małgorzatę Smuczyńską, wiceprezeskę zarządu PORT PC oraz członkinię zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Fot. Katarzyna Boniewska

Podczas Kongresu zauważono, że choć po znacznym wzroście sprzedaży pomp ciepła i dynamicznym rozwoju ich rynku w 2022 roku, rok 2023 cechował się spadkiem zainteresowania konsumentów, jednak nie dotyczy to gruntowych pomp ciepła (GPC), dla których liczba sprzedanych urządzeń w Polsce stale rosła, będąc jedyną gałęzią branży, która utrzymała trend wzrostowy.

kilka osób dyskutuje na stosiku promocyjnym Instytutu

Stanowisko promocyjne PIG-PIB – partnera merytorycznego Kongresu. Fot. Katarzyna Boniewska

Podczas Kongresu, PIG-PIB wystawił swoje stanowisko promocyjne. Specjaliści z Zakładu Geologii Inżynierskiej, Zakładu Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych oraz Oddziału Geologii Morza z Gdańska przedstawiali uczestnikom możliwości, jakie daje nie tylko projekt MPGN, ale również inne tematy bazodanowe realizowane w PIG, m.in. Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), które razem pozwalają dobrze i rzetelnie projektować gruntowe wymienniki ciepła, co pomaga uniknąć problemów z niską efektywnością instalacji. 

Poza dyskusjami na temat pomp ciepła specjaliści PIG-PIB prezentowali również ideę magazynowania ciepła w gruncie, między innymi za pomocą technologii otworowych magazynów energii cieplnej (ang. BTES - Borehole Thermal Energy Storage). Stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, wielu przedstawicieli branży pozytywnie wyrażało się o projekcie MPGN i było pod wrażaniem możliwości, jakie daje już na etapie projektowania.

kilka osób pozuje na tle stosika promocyjnego Instytutu

Zespół pracowników PIG-PIB zaangażowanych w promowanie tematyki geotermii niskotemperaturowej oraz magazynowania energii. Fot. Jakub Jabłoński

Relację z kongresu można również przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia: https://portpc.pl/kongres/

Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony organizatora:  https://portpc.pl/materialy-2024/

Tekst: Jakub Jabłoński
 

Udział pracowników w XII kongresie PORT PC został sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań psg pn.: „Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe” oraz „Ocena możliwości magazynowania energii cieplnej w górotworze za pomocą systemów zamkniętych (BTES, PTES/TTES, EF) w wybranych lokalizacjach na terenie Polski.”

Organizacja stoiska ekspozycyjnego została zorganizowana w ramach zadania pn. „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024 – 2026”.

logo sfinansowano nfosigw