Przedstawiciel PIG-PIB na konferencji w Ułan Bator

W dniach 28-31 maja 2024 r. przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr Rafał Sikora wziął udział w międzynarodowej konferencji Central Asian Orogenic Belt 2024 w Ułan Bator w Mongolii. Podczas jednej z sesji zaprezentował wstępne wyniki badań nad zagadnieniami neotektonicznymi i ich znaczeniu dla występowania geozagrożeń oraz zachowania stanowisk archeologicznych w Mongolii (Results of structural reconnaissance in the SE part of the Arts Bogd Massif - Gobi Altai, Mongolia).

Badania te PIG-PIB prowadził przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią PAN oraz Instytutem Archeologii Mongolskiej Akademii Nauk. Kieruje nimi profesor Mirosław Masojć z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najważniejszym tematem konferencji było podsumowanie projektów badawczych: "Principal mechanisms of peripheral continental growth during supercontinent cycle" i "Crustal evolution and metallogenesis of the Chinese-Russian-Mongolian accretionary collage system" prowadzonych przez Centrum Badań Litosfery Czeskiej Służby Geologicznej we współpracy z Fakultetem Nauki Uniwersytetu Karola w Pradze. Zakończenie obu projektów badawczych to sukces Czeskiej Służby Geologicznej.

Ranga wydarzenia zorganizowanego przez: Mongolski Uniwersytet Nauki i Technologii, Instytut Geologii Mongolskiej Akademii Nauk, Chińską Akademię Nauk oraz Mongolian Plate Tectonic Studies Groups była wysoka, o czym świadczy obecność podczas inauguracji m. in. J.E. Ambasadora Republiki Czeskiej w Ułan Bator oraz pani wiceminister Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Mongoli.

grupa uczestników wydarzenia pozuje do zdjęcia

Uczestnicy konferencji (fot. Daniela Třebínová, CGS)

Dwudniowym obradom towarzyszyła sesja terenowa poświęcona domenie mongolsko-ochockiej CAOB  w obszarze na wschód od Ułan Bator. Podczas sesji zaprezentowano m. in. paleozoiczne skały ultramaficzne i osadowe oraz triasowe granitoidy magmowej prowincji Khentey.

Podczas konferencji przedstawiano zagadnienia w bardzo szerokim zakresie badań geologicznych: od problemów ściśle związanych z akrecją terranów mongolskiej i chińskiej części CAOB, przez metalogeniczną ewolucję Ałtaidów, po współczesne zdarzenia sejsmiczne oraz wpływ tektoniki na orografię terenu i zmiany klimatyczne.

Obecność przedstawiciela Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB na konferencji pozwoliła zapoznać się z zakresem współcześnie prowadzonych badań geologicznych w Mongolii, nawiązać kontakty z przedstawicielami mongolskiej nauki i była istotna ze względu na planowane zwiększenia aktywności badawczej PIG-PIB w tamtym regionie świata.

Tekst: Rafał Sikora