Ukazał się nowy numer Przeglądu Geologicznego

Nowy numer "Przeglądu Geologicznego" (2024/6 Tom 72) jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 854 numerów.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem skierowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauk o Ziemi. Zamieszczane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Od stycznia 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej.

Aktualny numer "Przeglądu Geologicznego" zawiera artykuły informacyjne i naukowe z zakresu hydrogeologii, tektoniki, geoturystyki i historii geologii. Jest również stała rubryka "Mente et Malleo Głównego Geologa Kraju", w której prof. dr hab. Krzysztof Galos omawia oczekiwania i wyzwania, przed którymi stoi Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, pełniący rolę państwowej służby geologicznej.  W numerze przedstawiono także relację z otwarcia nowej, czasowej wystawy EGO & GEA w Muzeum Geologicznym w Warszawie. 

Nie zabrakło także rubryki "Moje hobby". To nowy cykl rozmów z geologami, który prezentuje ich pozazawodowe zainteresowania. W bieżącym numerze dr Ryszard Strzelecki opowiedział o swojej unikatowej kolekcji porcelany z fabryk Dolnego Śląska, a rozmowę poprowadził prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz, redaktor naczelny czasopisma.

Polecamy także artykuły:

Zapraszamy do lektury >> 

grafika ilustracyjna