Nie żyje prof. Jerzy Znosko

Wybitny geolog, tektonik, specjalista z geologii regionalnej i złóż, członek rzeczywisty PAN – odszedł w środę 11 stycznia. Przez ponad pół wieku prof. dr hab. Jerzy Znosko związany był zawodowo z Państwowym Instytutem Geologicznym. Za kilka dni skończyłby 95 lat.

Prof. Znosko zapamiętany zostanie jako wyjątkowy człowiek i znakomity naukowiec, który swoją pasją potrafił zarazić pokolenia geologów. To jemu zawdzięczamy m.in. odkrycie i udokumentowanie złóż syderytu w rejonie Łęczycy, czy żelaza, tytanu i wanadu na Suwalszczyźnie. Do głównych zagadnień, którymi zajmował się prof. Znosko należy dyskutowany do dzisiaj problem południowozachodniej granicy platformy prekambryjskiej i występowania wzdłuż niej pasm orogenicznych. Profesor zajmował się także pozycją tektoniczną Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i Gór Świętokrzyskich, a także znaczeniem tektonicznym strefy Teisseyre'a - Tornquista. Był promotorem siedmiu prac doktorskich oraz autorem prawie stu publikacji naukowych i kilkudziesięciu atlasów i map geologicznych, w tym przede wszystkim map tektonicznych. Jednym z najbardziej cenionych dzieł Jego życia jest Atlas Tektoniczny Polski wydany w 1998 r. Swoją karierę zawodową związał przede wszystkim z PIG, ale przez kilka lat pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

 na wisniowce w gorach swietokrzyskich igcp 86 1979

Na Wiśniówce w Górach Świętokrzyskich w 1979 r.

Prof. Jerzy Znosko znany jest głównie jako ceniony geolog i wybitny naukowiec. Zanim jednak rozpoczął służbę nauce, służył swojej ojczyźnie w inny sposób. Bronił jej w 1939 r. przed niemieckim najeźdźcą. Uczestniczył m.in. w bitwie pod Kockiem, po której dostał się do niewoli.

z ludwika patynowska i teresa gierwatowska w ig 

Z Ludwiką Patynowską i Teresą Gierwatowską w Instytucie Geologicznym

Profesora pożegnamy w czwartek 19 stycznia 2017 r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym (sala A) na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego