Porozumienie instytutów badawczych resortu środowiska

Pięć instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra środowiska zawarło w czwartek w Warszawie porozumienie o współpracy. Przewiduje ono m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia rynkowe. Umowę podpisano w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 Porozumienie ma służyć wzajemnemu wspieraniu i koordynowaniu badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez poszczególne instytuty. Podstawowym obszarem wspólnych przedsięwzięć ma być środowisko przyrodnicze, w szczególności jego ochrona oraz wdrażanie innowacyjnych technologii w tej dziedzinie. – Zasadniczym celem porozumienia jest z jednej strony wymiana wiedzy, wzajemne udostępnianie infrastruktury badawczej, z drugiej zaś – specjalizacja w określonych obszarach środowiska, żeby działać lepiej, nie dublować swoich działań, na przykład prac laboratoryjnych, i maksymalnie wykorzystać to, czym wspólnie dysponujemy – powiedział inicjator porozumienia dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) dr inż. Krystian Szczepański.

dsc 0467 3

Dyrektorzy instytutów podpisują porozumienie. Od lewej: dr inż. Krystian Szczepański (IOŚ-PIB), prof. dr hab. Janusz Czerepko (IBL), prof. dr hab. Andrzej Gąsiewicz (PIG-PIB), dr hab. inż. Jan Skowronek (IETU), prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB)

Współpraca, oprócz wymiany danych naukowych i udostępniania aparatury, którą dysponują Instytuty, ma dotyczyć m.in. wspólnych przedsięwzięć badawczych, promowania osiągnięć naukowych czy monitoringu środowiska. Istotnym elementem działania tego naukowego konsorcjum ma być też pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym finansowanych z funduszy europejskich. Porozumienie przewiduje też rozpoznawanie potencjalnych potrzeb rynkowych i ukierunkowywanie na nie badań. Sygnatariusze porozumienia chcą też nawiązywać współpracę z przedsiębiorcami, żeby kreować i zaspokajać ich zapotrzebowanie na nowoczesne technologie, a w konsekwencji wprowadzać na rynek nowe rozwiązania.

dsc 0505 9

Uczestnicy spotkania w Muzeum Geologicznym PIG-PIB. Od lewej: prof. dr. hab. Jacek Hilszczański (IBL), mgr inż. Piotr Cofałka (IETU), mgr Marek Rembisz (IOŚ – PIB), dr hab. inż. Jan Skowronek (IETU), dr Tomasz Nałęcz (PIG-PIB), prof. dr hab. Andrzej Gąsiewicz (PIG-PIB), dr inż. Krystian Szczepański (IOŚ-PIB), dr Edyta Majer (PIG-PIB), mgr inż. Paweł Mzyk (IOŚ-PIB), dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB), prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB), prof. dr hab. Janusz Czerepko (IBL)

Zawarcie porozumienia dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prof. Andrzej Gąsiewicz ocenił jako historyczne wydarzenie w resorcie środowiska. – Jest to pierwszy przypadek powstania tego rodzaju wspólnej platformy instytutów badawczych ministerstwa. Ta idea jest tym bardziej cenna, że wspólnie zajmujemy się problemami, które łączą biosferę, atmosferę, hydrosferę i geosferę. Wspólnie podejmujemy wysiłki, by naprawić to co działalność ludzka w swojej niedoskonałości naruszyła w środowisku naturalnym – podkreślił dyrektor PIG-PIB.

Dokumenty o współpracy oprócz dyrektorów IOŚ-PIB i PIG-PIB podpisali także prof. dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i prof. dr hab. Tomasz Walczykiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

dsc 0545 12

Spotkanie robocze rozpoczęło się prezentacją dr. inż. Krystiana Szczepańskiego

Po podpisaniu porozumienia w gmachu PIG-PIB odbyło się pierwsze spotkanie robocze z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska. Podczas spotkania zdefiniowano priorytetowe obszary współpracy oraz uzgodniono plan prac na najbliższe miesiące. Kolejne spotkanie dyrektorów instytutów odbędzie się w maju.

 

autor: Andrzej Rudnicki

zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz