Indeksy dla zwycięzców!

Krakowska „Jagiellonka” uhonoruje finalistów konkursu Nasza Ziemia.

Prawo do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzyma trzech pierwszych laureatów konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Już po raz trzeci przyzna je Dziekan Wydziału Geologii tej uczelni. Konkurs corocznie organizuje Muzeum Geologiczne i oddziały regionalne PIG-PIB. W tym roku – pod hasłem Geologiczne Barwy Ziemi.


Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jako turniej wiedzy jest skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako turniej plastyczny zaś – do uczniów szkół podstawowych.

Pierwszy etap konkursu w kategorii dla szkół ponadpodstawowych polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia krótkiej pracy pisemnej na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w II etapie rozwiążą specjalnie przygotowane testy. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w finale ogólnopolskim, który będzie miał postać turnieju wiedzy geologicznej. Odbędzie się w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.
Wiodący temat części teoretycznej konkursu jest związany z miedzią, która towarzyszy ludzkości już od czasów prehistorycznych. Jest ona pierwszym metalem, który nauczyliśmy się wykorzystywać i wciąż pozostaje jednym z najważniejszych surowców współczesnej gospodarki.
Udział w turnieju plastycznym dla uczniów szkół podstawowych polega na przygotowaniu przez ucznia dowolną techniką pracy o tematyce związanej z głównym hasłem konkursu.
Uczestnikom tegorocznej, już osiemnastej, edycji konkursu Nasza Ziemia proponujemy „ekspedycję w czasie i przestrzeni” – fascynującą podróż (choć tylko w wyobraźni) po wszystkich zakątkach współczesnej oraz pradawnej Ziemi. Mamy nadzieję, że każdy dotrze w miejsca pełne oszałamiających geologicznych barw zaklętych w świecie skał, minerałów, kamieni szlachetnych i skamieniałości.

Uczniów ze szkół w całej Polsce, a także z polskich szkół za granicą, zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły dotyczące wymogów formalnych nadsyłanych prac, w tym tematy prac pisemnych, ważne terminy, podział na regiony konkursowe, adresy i kontakty są dostępne w komunikatach umieszczonych na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.

Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają nagrody w postaci artykułów plastycznych, wydawnictw książkowych, sprzętu sportowego i turystycznego, sprzętu elektronicznego lub okazów geologicznych.

Prace konkursowe należy przesyłać do oddziałów regionalnych PIG-PIB lub do Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie – w zależności od lokalizacji szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Termin nadsyłania prac: przełom marca i kwietnia 2017 r.