Laboratoria PIG-PIB mogą więcej

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) rozszerzyło akredytację dla laboratoriów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Nowe uprawnienia przyznano dwóm z trzech akredytowanych jednostek Instytutu.

To wynik pozytywnej oceny kompetencji naszych laboratoriów wystawionej przez auditorów PCA. Nowy zakres akredytacji laboratorium badawczego AB 283 z dnia 1 marca 2017 r. obejmuje badania wykonywane w Centralnym Laboratorium Chemicznym i Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał oraz pobieranie próbek w Samodzielnej Sekcji Poboru Próbek Wód i Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał.

Centralne Laboratorium Chemiczne uzyskało akredytację PCA na dwie nowe procedury badawcze. Pierwsza z nich, to oznaczanie stężenia wybranych pierwiastków w próbkach wody metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES). Badania są wykonywane w Pracowni Metod Instrumentalnych przy użyciu spektrometru emisyjnego ICP-OES ICAP 6500 firmy Thermo Scientific.

Kolejna procedura to oznaczanie w próbkach gleb, osadów i skał zawartości węgla całkowitego (TC) i ogólnego węgla organicznego (TOC) metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR oraz węgla nieorganicznego (TIC), z obliczeń. Badania są wykonywane w Pracowni Chromatografii przy użyciu analizatora VARIO TOC Cube firmy Elementar. Ponadto PCA potwierdziło uaktualnienie, związane z wdrożeniem nowego ekstraktora ASE350 firmy Dionex, procedury badawczej dotyczącej oznaczania zawartości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w próbkach gleb, osadów i skał metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS). Te badania także są wykonywane w Pracowni Chromatografii w Centralnym Laboratorium Chemicznym.

oznaczanie zawartości węgla organicznego całkowitego (TC) i ogólnego (TOC) metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

Analizator węgla metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR, VARIO TOC Cube firmy Elementar

Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód uzyskała rozszerzenie akredytacji na pomiar poziomu lustra wody w zakresie do 300 m p.p.t. Badania są wykonywane podczas, akredytowanego wcześniej, pobierania próbek wód do badań chemicznych i fizycznych. Akredytacja PCA obejmuje badania i pobieranie próbek wykonywane przez personel Samodzielnej Sekcji Poboru Próbek Wód na terenie całej Polski w ramach monitoringu wód podziemnych.

 

  pdf Szczegółowy zakres akredytacji nr AB 283 (396 KB)

 

Autor: Ewa Włodarczyk