PIG-PIB na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji

Niemal pół tysiąca osób związanych z geologią, geotechniką i budownictwem uczestniczyło w Wiśle w warsztatach poświęconych tematyce projektowania, realizacji i monitoringu obiektów budowlanych. Eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentowali m.in. sposoby oceny warunków budowlanych dla różnego typu inwestycji oraz możliwości baz danych geologicznych.

To już kolejna edycja Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji. Czterodniowe seminarium ruszyło 7 marca. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele branży budowlanej i stowarzyszeń branżowych, projektanci, przedsiębiorstwa wykonujące badania geologiczne, jednostki naukowe, firmy wykonawcze oraz inwestorzy. W trakcie spotkań dyskutowano między innymi o jakości badań podłoża, uwarunkowaniach prawnych, nowych rozwiązaniach technicznych oraz ryzyku geotechnicznym na każdym etapie realizacji inwestycji. Specjaliści z PIG-PIB przedstawili potencjał merytoryczny Instytutu w zakresie oceny warunków gruntowo-wodnych i ryzyka geologicznego.

Warsztaty były prowadzone w formie 10 sesji tematycznych zakończonych panelem dyskusyjnym. Tematyka sesji obejmowała między innymi problematykę normalizacji w geotechnice, badań geologicznych, projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, fundamentów i konstrukcji, wzmacniania podłoża oraz fundamentów palowych i konstrukcji termoaktywnych. Podczas zajęć przedstawiono również liczne przykłady ciekawych realizacji z praktyki inżynierskiej. Prezentację na temat potencjału PIG-PIB w zakresie oceny warunków geologicznych oraz jakości badań podłoża wygłosiła dyrektor ds. służby geologicznej dr Edyta Majer.

wppk 1

Dyrektor ds. służby geologicznej dr Edyta Majer prezentuje potencjał Instytutu w zakresie oceny warunków geologicznych i rozpoczyna dyskusję na temat jakości badań geologicznych

Omawiano również pdf kwestię zagrożeń osuwiskowych dla budowli (12.95 MB) . Tę problematykę przybliżył uczestnikom prof. dr hab. Antoni Wójcik z Oddziału Karpackiego PIG-PIB. Zaprezentował przy tym doświadczenia specjalistów Instytutu w rozpoznaniu stref osuwiskowych, a także najczęstsze błędy w działaniach zabezpieczających oraz przykłady prac monitoringowych prowadzonych w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.

wppk 2

Profesor Antoni Wójcik prezentuje doświadczenia w zakresie rozpoznania osuwisk i sposobu ich zabezpieczenia

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także część wystawiennicza, która towarzyszyła warsztatom. Swoim potencjałem i dokonaniami pochwaliło się blisko 40 firm z różnych branż związanych z budownictwem, począwszy od rozpoznania podłoża, przez projektowanie, aż do wykonawstwa i monitoringu. Przedstawiciele PIG-PIB prezentowali przykłady wykorzystania baz danych i map przydatnych do oceny warunków geologicznych na potrzeby budownictwa. Na stoisku Instytutu uczestnicy warsztatów mogli poznać możliwości Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) on-line oraz pozyskiwania map seryjnych PIG-PIB w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami za pomocą jednego kliknięcia.

wppk 3

Dyrektor Edyta Majer (druga z prawej) zaprasza uczestników warsztatów do korzystania z danych geologicznych PIG-PIB

Kolejne przedsięwzięcie związane z geotechniką zaplanowano na październik tego roku. W dniach 17–20 października w Rzeszowie odbędzie się 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce organizowane przez PIG-PIB (więcej o konferencji: wpgi.pgi.gov.pl).

wppk 4

Dyrektor Edyta Majer oraz Alicja Lewandowska w imieniu komitetu organizacyjnego zapraszają do udziału w 6. Ogólnopolskim Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

Tekst i zdjęcia: Marta Sokołowska