Polskie koncesje na węglowodory w Houston

Nowa oferta przetargowa na koncesje węglowodorowe w Polsce zainteresowała największych amerykańskich inwestorów przemysłu naftowego. Polskie propozycje zaprezentowali na konwencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) w Houston eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i resortu środowiska.

Oferta została przedstawiona na targach przemysłu naftowego, które są elementem trwającej właśnie konwencji (Annual Convention & Exhibition 2017). Propozycja dotyczy 17 bloków przetargowych I i II rundy na koncesje poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze. Polska ekspozycja, nasze prezentacje i materiały informacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem gości i przedstawicieli przemysłu naftowego, w tym największych amerykańskich potentatów w wydobyciu gazu ziemnego z formacji łupkowych, gazu zamkniętego oraz metanu z pokładów węgla.

Na polskim stoisku w Pawilonie Międzynarodowym eksperci PIG – PIB (Ireneusz Dyrka, Marcin Janas, Michał Roman, Andrzej Głuszyński i Paweł Pietrzykowski – przyp. red.) wyjaśniają zagadnienia związane z geologią polskich złóż, a przedstawiciele Ministerstwa Środowiska odpowiadają na pytania dotyczące procedur związanych z uzyskiwaniem koncesji i dostępem do informacji geologicznej.

stoisko 

Marcin Janas z PIG-PIB podczas rozmowy z gośćmi polskiego stoiska

W części konferencyjnej uczestniczy prof. dr hab. Tadeusz Peryt prezentując w formie sesji posterowej wyniki badań nad pizolitami w Polsce („Pisolite Facies in the Wuchiapingian Isolated Reefs of Western Poland”). Polską geologię reprezentują w Houston także przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Nafty i Gazu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

kuluary

Ożywione dyskusje z sal obrad przenosiły się w kuluary

Konwencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych odbywa się co roku. Obecna została zorganizowana w setną rocznicę powstania AAPG.  PIG-PIB od lat uczestniczy w tych spotkaniach i towarzyszących im targach, które należą do największych i najważniejszych wydarzeń tego typu w branży naftowej. W tym roku stolica amerykańskiego przemysłu naftowego zgromadziła przeszło 3000 uczestników i ponad 200 wystawców z 72 krajów.

Tekst i zdjęcia: Paweł Pietrzykowski