PIG-PIB honorowym patronem II Warsztatów Geologii Inżynierskiej

Ponad 200 specjalistów związanych z geologią inżynierską, geotechniką i budownictwem uczestniczyło 6 i 7 kwietnia w drugiej edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej zorganizowanych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Po raz kolejny w roli ekspertów w warsztatach wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Spotkanie uroczyście otworzyli dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz oraz kierownik Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH dr hab. inż. Adam Postawa.

Na sesji plenarnej jako pierwszy wystąpił Marcin Mazurowski, zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, który zreferował działania resortu dotyczące geologii, a w szczególności geologii inżynierskiej.

matyszkiewicz

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz wita zgromadzonych gości. Fot. WGGiOŚ AGH

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) gromadzonych i udostępnianych przez PIG-PIB oraz metody rozpoznania podłoża to najważniejsze tematy, jakie poruszyli eksperci Instytutu – dr Edyta Majer, dyrektor PIG-PIB ds. służby geologicznej i Grzegorz Ryżyński, zastępca kierownika programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko oraz Andrzej Michalski i Bartłomiej Warmuz z programu Geozagrożenia.

Na sesji poświęconej przykładom rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej dr Edyta Majer zaprezentowała dotychczasowe rezultaty projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, realizowanego w ramach programu krajowego Rozwój Innowacji Drogowych (RID), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

e majer

Dyrektor Edyta Majer omawia rezultaty projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”

Prezentacja przygotowana przez Andrzeja Michalskiego i Bartłomieja Warmuza zilustrowała metody monitoringu procesów osuwiskowych stosowane przez Państwową Służbę Geologiczną. Prelekcja dotyczyła także wyników prac monitoringowych prowadzonych w ramach projektu SOPO oraz prac koncepcyjnych scalających metody monitoringu w system alarmowania o zagrożeniu osuwiskowym.

Grzegorz Ryżyński zapoznał uczestników warsztatów z prowadzoną w PIG Bazą Danych Geologiczno-Inżynierskich i możliwościami jej wykorzystania w procesie inwestycyjnym oraz w zarządzaniu podziemną przestrzenią miast. Przedstawił zawartość i strukturę bazy i zaprezentował sposoby przeglądania oraz pobierania danych z poziomu przeglądarki internetowej.

ryzynski

Grzegorz Ryżyński - zastępca kierownika programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko prezentuje Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI)

Możliwości bazy można było przetestować w stoisku PIG-PIB. Chętnych do przeglądania on-line opracowań kartograficznych i danych udostępnianych w ramach zadań państwowej służby geologicznej nie brakowało. Przedstawiciele PIG-PIB prezentowali także sposób korzystania z przeglądarki GEOLOG.

mapa

Dyrektor ds. służby geologicznej Edyta Majer zaprasza do korzystania on-line z opracowań kartograficznych i danych PIG-PIB

stoisko

Stoisko PIG-PIB

Dyskusje wśród uczestników warsztatów wywołały wystąpienia dotyczące aspektów prawnych dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Szczególnie gorąco rozprawiano o i możliwych zmianach w prawie, które miałyby usprawnić proces inwestycyjny.

Drugą edycję Warsztatów Geologii Inżynierskiej zorganizowała Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) we współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Oddziałem Małopolskim Polskiego Komitetu Geotechniki.

Kolejną okazją do wymiany doświadczeń będzie 6. Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce zaplanowane na 17-21 października 2017 roku w Rzeszowie.

Tekst: Marta Sokołowska

Zdjęcia: Marta Sokołowska i Arch. AGH