Osuwiskowe warsztaty dla samorządu

Osuwiska spędzają sen z oczu mieszkańców zagrożonych terenów, ale też administracji geologicznej, która musi się uporać z niebezpieczeństwem ich wystąpienia i z katastrofami od strony formalnej i środowiskowej. Z pomocą śpieszą specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy prowadzą cykliczne szkolenia dla geologów zatrudnionych w samorządach.

Ponad 70 osób reprezentujących administrację geologiczną oraz środowisko naukowe i branżowe uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych 17 i 18 maja w siedzibie Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie. Spotkanie poświęcone było aspektom administracyjno-prawnym i środowiskowym terenów objętych ruchami masowymi Ziemi. Zorganizowano je w ramach projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” realizowanego w PIG-PIB.

Warsztaty stanowiły kontynuację dwudniowych spotkań adresowanych do użytkowników serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” a zapoczątkowanych w ubiegłym roku w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. Są one kontynuacją cyklu jednodniowych spotkań, które organizowane były przez PIG-PIB w Warszawie w ubiegłych latach. Obecna forma warsztatów obejmuje sesję referatową na której uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami merytorycznymi oraz sesję terenową stanowiącą praktyczny wkład w pogłębianie wiedzy uczestników (materiały konferencyjne). Wyboru tematu warsztatów dokonano w oparciu o konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”.

zd 1

Zastępca Dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Edyta Majer otwiera warsztaty

zd 2

dr Janusz Jeziorski z Ministerstwa Środowiska wygłasza referat „Czy w zakresie ruchów masowych Ziemi są potrzebne zmiany legislacyjne?”

Pierwszy blok tematyczny sesji referatowej dotyczył zasad dokumentowania ruchów masowych, postępowania w ocenie projektów i dokumentacji na obszarach osuwiskowych oraz dobrej praktyki dokumentowania geologicznego na terenach objętych ruchami masowymi. Autorami prezentacji byli pracownicy PIG-PIB dr Ziemowit Zimnal, mgr Paweł Marciniec, prof. dr hab. Antoni Wójcik, dr Zbigniew Frankowski.

W drugiej część sesji omówiony został monitoring instrumentalny i nowe metody badań osuwisk. Przedstawione zostały też sukcesy i porażki w stabilizacji osuwisk. Zaprezentowana została również analiza i monitoring zjawisk geodynamicznych za pomocą badań geofizycznych – tomografia elektrooporowa ERT oraz georadar GPR. Drugi blok tematyczny przygotowali pracownicy PIG-PIB dr Tomasz Wojciechowski, dr Piotr Nescieruk, prof. dr hab. Antoni Wójcik oraz mgr inż. Hanna Bukowy-Olejnik i mgr Dawid Sowiński – GEOSOLUM S.C.

W kolejnej części sesji mgr Paweł Marciniec i dr Tomasz Wojciechowski omówili System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) – etap III a Pani mgr inż. Agnieszka Chećko z Urzędu Miejskiego w Jaworznie przedstawiła aspekty prawne i administracyjne, związane z zagospodarowaniem terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, z perspektywy administracji geologicznej szczebla powiatowego.

zd 3

dr Tomasz Wojciechowski Kierownik Programu Geozagrożenia wygłaszający referat dotyczący SOPO

zd 4

Uczestnicy warsztatów podczas panelu dyskusyjnego

zdj5

prof. dr hab. Antoni Wójcik i dr Edyta Majer podczas panelu dyskusyjnego

Zagadnienia związane z ruchami masowymi omówiono także w terenie na przykładzie nowego, powstałego w 2010 r. osuwiska w Kłodnem (gm. Limanowa). Sposoby ich właściwego zabezpieczenia zaprezentowano natomiast na osuwisku w Kurowie (gm. Chełmiec) oraz na górze św. Justa w Tęgoborzy (gm. Łososina Dolna).

Tekst: dr Kamilla Olejniczak, dr Joanna Fajfer
Zdjęcia: mgr inż. Joanna Krasuska, dr Joanna Fajfer