KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 31 do 60 z 115 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego. Ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona

2016

339 2017-05-17
Wavelets in the Geosciences

Kless R., 2000

341 2016-11-09
Wetlands in Central Europe. Soil Organisms, Soil Ecological Processes and Trace Gas Emissions

Broll G., 2002

344 2016-11-04
Water-Rock Interaction

Stober I., 2002

350 2016-11-03
Wirtschaftswissenschaften

Schaltegger S., 2000

353 2016-11-09
Wind-Waves in Oceans. Dynamics and Numerical Simulations

Lavrenov I., 2003

353 2016-11-02
Waves and Tidal Flat Ecosystems

Baba E., 2003

364 2016-11-02
World Energy Resources. International Geohydroscience and Energy Research Institute

Brown C., 2002

368 2016-11-03
Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

R.R. Kaczyński, 2017

372 2018-02-08
Wasserhöffigkeit im südlichen Burgenland. Abschlußbericht (BA 5a/F/78-84)

1987

372 2017-02-14
Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej

Święchowicz J., Michno A., 2016

374 2017-01-17
Water Data Report. USGS
383 2016-10-20
Water Development and Poverty Reduction

Ünver I., 2003

402 2016-10-31
Water Science & Technology in China: A Roadmap to 2050
Changming Liu, Mingan Shao, Yi Wang, Xiyong Hou, 2012
409 2015-04-15
Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo

Święchowicz J., 2012

413 2017-01-17
Water Resources Quality

Rubin H., 2002

416 2016-11-03
Współczesne przemiany rzeźby Polski

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008

436 2017-01-17
Water Resources of North America

Biswar A., 2003

441 2016-11-02
Waste. A Handbook for Management

Trevor Letcher, Daniel Vallero, 2011

468 2016-10-18
Walter Granger, 1872-1941, paleontologist

Vincent L. Morgan, Spencer G. Lucas, 2002

469 2015-10-09
Wuermian glaciation and climate in the western Mediterranean based on investigations in the mountain chain of Corsica
Krumrei I., 2009
492 2014-05-07
Water in the Middle East and in North Africa. Resources, Protection and Management
Fathi Zereini, Wolfgang Jaeschke, 2004
539 2015-04-30
Wody podziemne. Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Pergół S., Sokołowski J., 2012

629 2014-02-11
World Spatial Metadata Standards Scientific and Technical Descriptions, and Full Descriptions with Crosstable
Moellering H., Aalders H.J.G.L., Crane A., 2005
647 2013-09-18
Woda w badaniach geograficznych

2010

660 2013-05-09
Wärmenutzung aus Boden und Untergrund Vollzugshilfe für Behörden und Fachleute im Bereich Erdwärmenutzung
2009
688 2013-03-22
Wissensbasierte Interpretation von Vegetationsflächen aus multitemporalen Fernerkundungsdaten
Pakzad K., 2001
701 2013-03-22
Wody na obszarach chronionych

Partyka J., Pociask-Karteczka J., 2008

703 2013-05-09
Water Resources in Mexico : Scarcity, Degradation, Stress, Conflicts, Management, and Policy

Spring Ú.O., 2011

719 2011-09-22
Wechselwirkungen zwischen karbonatischer und vulkaniklastischer Sedimentation auf dem jurassischen Vulkanbogen in der chilenisch-peruanischen Küstenkordillere (Südamerika)
Wittmann S.,2001
721 2013-03-22