KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 91 do 103 z 103 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Water Circulation in Rocks

Scesi L., Gattinoni P., 2009

871 2011-01-07
Weryfikacja stanu wiedzy o złożach złota wraz z aktualną oceną perspektyw złożowych
Mikulski S.Z., Oszczepalski S., Wojciechowski A., 2011
896 2013-05-09
WOGOGOB-2004 Meeting in Estonia, May 2004. Conference materials
Hints O., Ainsaar L., 2004
924 2010-11-29
Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych- zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej
Ciężkowski W. (red.), 2007
936 2010-12-10
Warsztaty geomorfologiczne, Tunezja 15-29.04.2004
Dłużewski M.(red.), 2004
966 2010-11-29
Wody w parkach narodowych Polski

2012

1009 2010-12-10
Wetlands, water and the law : using law to advance wetland conservation and wise use

Shine C., Klemm C. de, 1999

1052 2013-03-22
Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji
Michalak J., Nowicki Z. (red.), 2009
1073 2011-04-13
Wody podziemne miast wojewódzkich Polski
Nowicki Z. (red.), 2007
1184 2011-04-13
Wody podziemne miast Polski
Nowicki Z. (red.), 2009
1268 2011-04-13
Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce

Ciężkowski W. (red.), 2002

1384 2010-12-10
Wycena wartości aktywów górniczo- geologicznych : standardy wyceny
Uberman R., 2009
1652 2010-12-10
Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska - poradnik metodyczny

Małecki J. J. (red.), 2006

2287 2010-12-10