KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 91 do 112 z 112 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Współczesne przemiany rzeźby Polski

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008

424 2017-01-17
Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 3

Święchowicz J., 2002

310 2017-01-17
Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych- zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej

Ciężkowski W. (red.), 2007

995 2010-12-10
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Mogilno

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Murowana Goślina

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Oborniki

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Piaseczno

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Police

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Ślesin

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Strzelno

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Września

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Zgierz

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Kutno

Ciapała B. i in., 2020 r.

2 2021-12-06
Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych: Lesznowola

Ciapała B. i in., 2020 r.

1 2021-12-06
Wuermian glaciation and climate in the western Mediterranean based on investigations in the mountain chain of Corsica
Krumrei I., 2009
469 2014-05-07
Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej

Święchowicz J., Michno A., 2016

360 2017-01-17
Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych

Krogulec E. (Red.), 2021

0 2021-12-20
Wycena wartości aktywów górniczo- geologicznych : standardy wyceny
Uberman R., 2009
1741 2010-12-10
Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce

Ciężkowski W. (red.), 2002

1450 2010-12-10
Wytyczne dobrej praktyki : ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek

2010

792 2013-03-22
Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla złóż wód podziemnych uznanych za kopaliny : poradnik metodyczny

Ciężkowski W., Kapuściński J., 2011

898 2013-05-09
Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji

Michalak J., Nowicki Z. (red.), 2009

1115 2011-04-13